Họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án Khoa học & Công nghệ đặt hàng từ năm 2017 A A

10/11/2016
Sáng ngày 10/11/2016, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án đặt hàng thực hiện từ năm 2017 để xác định tính hợp lệ. Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở KH&CN, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở và đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ. Sở KH&CN (thứ 6 từ bên phải sang) và đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

 

Kết quả các hồ sơ hợp lệ và đầy đủ số lượng theo quy định, đủ điều kiện để trình Hội đồng Khoa học tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn gồm:

1. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thẩm tích xử lý nước ngầm nhiễm mặn sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu các vùng nông thôn tỉnh Kiên Giang” không có hồ sơ đăng ký.

2. Đề tài “Tầm soát cộng đồng và triển khai ứng dụng sàng lọc đái tháo đường trong thai kỳ ở thai phụ tại Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

3. Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen một số giống cây dược liệu tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” có 03 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Y dược TP.HCM.

4. Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen một số giống cây dược liệu tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng và rừng Hòn Đất – Kiên Hà” có 04 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang; Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Vườn Quốc gia U Minh Thượng; và TT. Sâm và Dược liệu TP.HCM.

5. Đề tài “Xây dựng nhãn hiệu và phát triển mô hình trồng tiêu trên nền đất thấp tại tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016 – 2020” có 02 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang.

6. Dự án “Chuyển giao qui trình sản xuất giống nhân tạo và thí điểm nuôi thương phẩm nghêu lụa (Paphia undulata Born 1778) tại Kiên Giang” có 02 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Nha Trang.

7. Dự án “Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ sản xuất giống cá bóp (Rachycenton canadun) tại Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Nha Trang.

8. Đề tài “Nghiên cứu và nhân rộng mô hình tôm – lúa và xây dựng nhãn hiệu tại vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang” có 02 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang.

9. Đề tài “Đánh giá việc quản lý triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 và đề xuất giải pháp triển khai ứng dụng trong thời gian tới” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang.

10. Đề tài “Xây dựng và triển khai mô hình bảo tồn, phục hồi và sử dụng hợp lý tài nguyên hệ sinh thái biển phục vụ du lịch bền vững tại Kiên Giang với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Viện Hải dương học Nha Trang.

11. Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có 03 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Kiên Giang.

12. Đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Kiên Giang trong điều kiện gia nhập TPP” có 05 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Học Viện Chính trị Khu vực II; Trung tâm Khuyến Công Tư vấn và phát triển công nghiệp Kiên Giang; Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; Trường Đại học Kiên Giang và Viện Khoa học Môi trường và Xã hội (Hà Nội).

13. Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất đặt tên các đảo thuộc tỉnh Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị:  Bảo tàng tỉnh Kiên Giang.

Như vậy trong 13 đặt hàng thực hiện từ năm 2017 nhưng chỉ tham gia tuyển chọn 12 (còn 01 đặt hàng không có đơn vị nào tham gia tuyển chọn); trong đó có 17 đơn vị tổ chức tham gia tuyển chọn với 26 đề cương; đơn vị tham gia nhiều nhất là Trường Đại học Kiên Giang với 8 đề cương; đặt hàng về đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Kiên Giang trong điều kiện gia nhập TPP” có nhiều đơn vị tham gia tuyển chọn nhất là 5.

Trên cơ sở kết quả mở hồ sơ nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp tỉnh xem xét,tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện hành. Dự kiến thời gian họp xem xét, tuyển chọn vào cuối tháng 11/2016./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo