CÁ CHIM VÂY VÀNG, MỘT ĐỐI TƯỢNG MỚI VÀ HIỆU QUẢ A A

06/12/2016
Trong năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chim vây vàng tại Phú Quốc” do KS. Lê Thị Thùy Trang làm chủ nhiệm. Mục tiêu đề tài là xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm đối với đối tượng mới này (cá chim vây vàng).

                                                       Hội đồng nghiệm thu

 

Vào chiều ngày 25/11/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phú Quốc đã thành lập Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nêu trên do ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng.

Kết quả đề tài đã triển khai thành công mô hình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong lồng (50m3) trên biển với mật độ nuôi là 10 con/m3. Qua 12 tháng thả nuôi, tỷ lệ sống của cá rất cao (trên 98%), tốc độ tăng trưởng bình quân là 66,5 g/con/tháng, lợi nhuận gần 20 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận gần 50% và bước đầu đã xây dựng được quy trình kỹ thuật theo điều kiện địa phương. Qua đó cho thấy đối tượng rất phù hợp với vùng biển Phú Quốc, tính đến thời điểm kết thúc mô hình của để tài, đã có 05 hộ dân địa phương triển khai áp dụng.

                                          Cá chim vây vàng (800gr/con)

 

        Hội đồng KH&CN đánh giá rất cao kết quả đạt được của đề tài (xếp loại A) và yêu cầu nhóm nghiên cứu xem xét, đánh giá tính ổn định của thị trường tiêu thụ để làm cơ sở triển khai nhân rộng cho các hộ tại địa phương, đồng thời tính toán đến việc sản xuất giống nhân tạo nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân khi đưa đối tượng vào sản xuất đại trà.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo