Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Tầm soát cộng đồng và triển khai ứng dụng sàng lọc đái tháo đường thai kỳ tại Kiên Giang” A A

19/12/2016
Chiều ngày 09/12/2016, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Tầm soát cộng đồng và triển khai ứng dụng sàng lọc đái tháo đường (ĐTĐ) thai kỳ tại Kiên Giang”. Đây là một trong những đề tài đặt hàng của tỉnh năm 2017, có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng (đứng) thay mặt Hội đồng kết luận tại buổi họp

 

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã nêu ra một số vấn đề để nhóm nghiên cứu làm rõ thêm mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và hiệu quả đem lại của đề tài. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho hồ sơ tuyển chọn và tiến hành chấm điểm đề tài. Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu với số điểm bình quân là 89 điểm.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, chủ nhiệm đề tài là BS.CK2 Lại Thị Ngọc Điệp; tên đề tài là “Tầm soát cộng đồng và triển khai ứng dụng sàng lọc đái tháo đường thai kỳ tại tỉnh Kiên Giang”; thời gian thực hiện 18 tháng. Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, cụ thể là: tổng quan thêm các tài liệu có liên quan theo 03 nội dung nghiên cứu (tầm soát, thực trạng bệnh trong thai kỳ, triển khai ứng dụng sàng lọc), các nghiên cứu về ĐTĐ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang; cập nhật lại phương pháp triển khai thực hiện theo ADA 2015; triển khai lấy mẫu máu tại mao mạch và tĩnh mạch; phải so sánh kết quả phân tích giữa máu lấy tại 02 vị trí; bổ sung xác định các yếu tố liên quan chính và hệ số tương quan; bổ sung công cụ đánh giá hiệu quả của việc triển khai sàng lọc ĐTĐ thai kỳ; làm rõ trang thiết bị nào có sẵn, trang thiết bị cần đấu tư thêm (lưu ý đầu tư đồng bộ trang thiết bị cầm tay cho 32 trạm y tế của 04 huyện triển khai đề tài để giảm sai số khi đánh giá); bổ sung tiêu chuẩn loại trừ đối với thai phụ chưa đủ 18 tuổi; lưu ý một số loại thuốc có ảnh hưởng đến đường huyết của thai phụ trong quá trình triển khai sàng lọc ĐTĐ (không chọn hoặc dặn ngưng sử dụng 03 ngày trước khi lấy mẫu); điều chỉnh lại kế hoạch thực hiện; bổ sung phụ lục dự trù kinh phí chi tiết theo hướng dẫn;…

            Dự kiến sản phẩm của đề tài gồm: bộ hồ sơ số liệu điều tra và khảo sát, báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, 03 chuyên đề, 03 bài báo, 160 cán bộ y tế được tập huấn và thực hành ứng dụng sàng lọc đái tháo đường trong thai kỳ ở thai phụ, triển khai 04 cuộc hội thảo phổ biến kết quả đề tài, trang bị 32 thiết bị cầm tay xét nghiệm nhanh đái tháo đường cho 32 trạm y tế của 04 huyện triển khai đề tài; tham gia đào tạo 01 BS.CK; 02 đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu của đề tài,./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo