Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi sò huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu ven biển vùng U Minh Thượng” A A

19/12/2016
Chiều ngày 12/12/2016 tại Phòng họp, Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi sò huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu ven biển vùng U Minh Thượng” do Chi cục Thủy sản Kiên Giang chủ trì, bà Bùi Thị Hiền làm chủ nhiệm. Đây là một trong những dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt triển khai thực hiện tại tỉnh Kiên Giang.

                      TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ. Sở KH&CN (đứng) nhận xét góp ý 

 

           Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của nhóm thực hiện dự án. Dự án đã cơ bản triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu của dự án.

            Kết quả nghiên cứu của dự án đã: (i) Triển khai xây dựng 02 mô hình nuôi sò huyết ở bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng quy mô 60 ha trong điều kiện chịu sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiệt độ thường xuyên ở mức cao >300C, có lúc 340C, xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn; kết quả thực hiện mô hình sò huyết ở bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng đạt năng suất và tỷ lệ sống vụ 2 (3.443 kg/ha và 3.960 kg/ha, 71,7% và 84%) cao hơn vụ 1 (2.453 kg/ha và 3.700 kg/ha, 51% và 75,3%); (ii) Hỗ trợ một số trang thiết bị để triển khai mô hình như: rào lưới, lưới thu tảo, dụng cụ bảo quản (xô, ca, thùng nhựa..), dụng cụ đo độ mặn, Oxy hoà tan, Test khí độc, nhiệt độ, độ trong...; (iii) Đã đào tạo 06 kỹ thuật viên và tập huấn chuyển giao 02 quy trình kỹ thuật nuôi sò huyết ở bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng cho 200 nông dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức - năng lực cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản; (iv) Tăng thu nhập cho nông dân trong vùng dự án góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, ổn định dân sinh xã hội.

            Tuy nhiên, để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm dự án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của các thành viên hội đồng như: Bổ sung trang lời cám ơn, danh sách thành viên tham gia thực hiện, trang tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh; bổ sung các ký tự viết tắt còn thiếu, thời gian và địa điểm của các bảng, hình trong báo cáo; bổ sung thêm quy hoạch, kế hoạch của tỉnh trong tài liệu tham khảo; bổ sung trang mục lục phụ lục báo cáo tổng kết. Phần kết quả cần nêu rõ số hộ phỏng vấn từng đợt và bổ sung danh sách vào mục lục; nêu rõ phương pháp chăm sóc và quản lý có gì khác hơn giữa 2 vụ, đề xuất các phương pháp chăm sóc và quản lý để giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu; lý luận thêm về việc các chỉ số liên quan năng suất, tỷ trọng và tỷ lệ sống của dự án chưa đạt so với đề cương, khuyến cáo thời gian thả giống; trình bày sự đóng góp của 06 kỹ thuật viên sau khi được đào tạo trong dự án (kể cả sau khi dự án kết thúc). Phần kết luận nên viết lại theo 05 mục tiêu của dự án; các kiến nghị cần nêu cụ thể đối với từng đơn vị có liên quan, nội dung thực hiện, thời gian thực hiện; bổ sung kiến nghị thực hiện các mô hình nuôi lồng ghép sò huyết với các loài khác như mô hình tôm-cua-sò để giảm địch hại;…

Với kết quả xếp loại Đạt, Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu dự án./.

 

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo