Nghiệm thu đề tài cơ sở “Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức tỉnh Kiên Giang” A A

22/12/2016
Ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học cấp cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức tỉnh Kiên Giang” tại phòng họp của cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT, do Liên hiệp các Hội KH&KT chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Văn Khiết làm chủ nhiệm. Với mục tiêu đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức trình độ sau Đại học (SĐH) và chuyên viên cao cấp (CVCC); đồng thời thiết kế, xây dựng kỷ yếu làm tài liệu cho các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Từ ý nghĩa, mục đích nêu trên đề tài được đánh giá cao và là cơ sở khoa học cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành chính sách đối với nguồn nhân lực trong thời gian tới. Qua đánh giá, Bà Trần Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những kết quả nghiên cứu của nhóm thực hiện trong các nội dung đề tài. Báo cáo của nhóm thực hiện đã thể hiện được 3 nội dung chính. Một là, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức SĐH và CVCC qua điều tra, khảo sát 1.464 người có trình độ ngũ trí thức SĐH và CVCC. Hai là, đề xuất năm nhóm giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay. Ba là, xây dựng kỷ yếu đội ngũ trí thức có trình độ SĐH và CVCC phục vụ tốt cho công tác thông tin về đào tào, quy hoạch của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, thành viên Hội đồng cũng có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho báo cáo tổng kết của nhóm thực hiện đề tài: hoàn chỉnh các lỗi đánh máy và hình thức đề tài. Bổ sung: phần tóm tắt nội dung thực hiện đề tài; khái quát tổng quan về tình hình đội ngũ trí thức và ý nghĩa mục đích của việc xây dựng kỷ yếu. Phần kết quả thảo luận cần phân tích thêm các số liệu điều tra theo hướng đưa vào biểu bảng và luận giải phân tích số liệu; sàng lọc và diễn giải ở giải pháp 1 và 2 gom thành một giải pháp về điều tra nghiên cứu thu thập số liệu. Đề xuất bổ sung kiến nghị về tiếp tục nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý thông tin khoa học của đội ngũ trí thức SĐH và CVCC. Ngoài ra, các thông tin thu thập cần được rà soát lại chính xác trước khi xây dựng hoàn thành kỷ yếu; việc phân loại thống kê các lĩnh vực khoa học phải theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2008 của Bộ KH&CN,…

Qua kết quả đánh giá của Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài, kết quả bỏ phiếu đề tài đạt loại A.

 

Anh Đào – Phòng QL khoa học cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo