Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chuyển giao các quy trình phòng, trị bệnh trên cá bóp (Rachycentron canadum) và cá mú (Epinephelus spp.)” A A

06/01/2017
Sáng ngày 05/01/2017 tại phòng họp Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp Trường đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chuyển giao các quy trình phòng, trị bệnh trên cá bóp (Rachycentron canadum) và cá mú (Epinephelus spp.)”. do Trường ĐHCT chủ trì, PGS TS. Từ Thanh Dung (Giảng viên chính Trường ĐHCT) làm chủ nhiệm.

PGS TS. Từ Thanh Dung (đứng) trình bày Báo cáo

 

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là Xác định các tác nhân gây bệnh trên cá bóp và cá mú giai đoạn nuôi thương phẩm ở Kiên Giang; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng và điều trị bệnh có hiệu quả trên 02 đối tượng này, nhằm nâng cao sản lượng, thu nhập cho người nuôi, đồng thời góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và từng bước hướng đến một nền thủy sản phát triển bền vững.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã điều tra, khảo sát tình hình xuất hiện bệnh trên cá bóp và cá mú tại 04 huyện (Kiên Hải, Phú Quốc, Kiên Lương và Hà Tiên); (ii) Kiểm tra các tác nhân gây bệnh do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm trên 02 đối tượng này; (iii) Đã thí nghiệm kháng sinh đồ và xác định các loại kháng sinh Florfenicol, Doxycycline và Tetracycline còn nhạy cao với 02 nhóm vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, ghẻ lở và gây bệnh phù mắt trên cá bóp và cá mú. Triển khai thử nghiệm thuốc phòng trị bệnh. Kết quả thuốc Praziquantel (Công thức C19H24N2O2 chuyên trị sán lá nội ngoại ký sinh) được người dân sử dụng khá nhiều và tương đối hiệu quả; (iv) Đã xây dựng được 02 quy trình phòng và trị bệnh cho 02 đối tượng nói trên; (v) Đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Kiên Giang tổ chức 03 lớp tập huấn tại Hòn Tre, Phú Quốc, Lại Sơn để chuyển giao quy trình phòng và trị bệnh trên cá bóp và cá mú với tổng số 109 lượt nông dân tham dự. (vi) Đề tài đã góp phần thực hiện 06 luận văn đại học và 01 luận văn cao học.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng và đại biểu thì đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung so với thuyết minh đề cương đã được duyệt. Kết quả là cơ sở để giải quyết các vấn đề phòng và điều trị bệnh có hiệu quả trên 02 đối tượng cá bóp và cá mú nuôi lồng bè trên biển.

Tại buổi họp các Thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: chỉnh sửa Báo cáo và format đúng theo quy định; hình ảnh nên in màu để dễ quan sát; cách trích dẫn tài liệu tham khảo nên theo quy định chung của bài báo cáo; bổ sung phương pháp: tạo DNA và tái cảm nhiễm của các tác nhân gây bệnh trên cá bóp và cá mú vào phần phương pháp thực hiện; bổ sung: nguồn gốc của các loại thuốc kháng sinh; đơn vị tính cường độ cảm nhiễm; phiếu khảo sát và danh sách nông dân tham gia tập huấn có k‎ý tên vào phụ lục;…

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã thống nhất xếp loại Đạt cho đề tài trên./.

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo