Kiểm tra 02 dự án Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ bảo tồn gen lĩnh vực Nông nghiệp A A

19/01/2017
Ngày 11/01/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn kiểm tra 02 dự án bảo tồn gen do Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang chủ trì thực hiện: (i) Thu thập, lưu giữ và bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang, bà Nhâm Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm; (ii) Thu thập, lưu trữ và bảo tồn nguồn gen cây tiêu Phú Quốc và cây tiêu Hà Tiên tại tỉnh Kiên Giang, bà Lưu Thị Oanh làm chủ nhiệm.

               

Giống tiêu Phú Quốc được trồng bảo tồn ex-situ tại Trại Giống Nông nghiệp U Minh  Thượng (01/2017)

 

Với mục tiêu lưu giữ, bảo tồn các nguồn gen cây nông nghiệp quý hiếm, có giá trị kinh tế cao của tỉnh Kiên Giang, các dự án đã đặt ra nội dung nghiên cứu gồm:

- Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về đặc điểm hình thái, năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh của các nguồn gen sầu riêng Ba Hồ, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng, khóm Tắc Cậu và lúa Một Bụi Lùn; cây tiêu Phú Quốc và tiêu Hà Tiên. 

- Thu thập đúng nguồn gen và triển khai trồng lưu giữ, bảo tồn tại địa phương. Theo dõi các đặc tính nông học để hoàn thiện tư liệu hóa nguồn gen của các giống này.

 

        

Kiểm tra hồ sơ thực hiện của 02 dự án tại Trại Giống Nông nghiệp U Minh  Thượng (01/2017)

 

Tại buổi làm việc, thông qua báo cáo tiến độ về tình hình thực hiện dự án và kiểm tra một số sản phẩm đã hình thành, nhóm nghiên cứu 02 dự án đã thực hiện được một số nội dung công việc như sau: Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng các nguồn gen của dự án (điều tra đầy đủ số phiếu theo yêu cầu), kết hợp thu mẫu trồng ex-situ tại Trại Giống Nông nghiệp U Minh Thượng (với số lượng nguồn gen đúng theo nội dung của dự án); Đã xác định hộ dân phối hợp bảo tồn in-situ cho các loài gen này.

Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trong công tác theo dõi, quản lý của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp và sự cố gắng của nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của dự án theo đúng tiến độ đề ra; đề nghị bổ sung bảng cắm và đeo thẻ cho từng nguồn gen tại khu vực bảo tồn, tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định./.

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo