Đánh giá, nghiệm thu dự án: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh - sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang” A A

20/02/2017
Chiều ngày 14/02/2017 tại Phòng họp Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh - sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang” do Trường Cao đẳng Nghề chủ trì, ThS. Huỳnh Hồng Mai (Nguyên Phó Hiệu Trưởng Cao đẳng Nghề Kiên Giang) làm chủ nhiệm.

                 TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ. Sở KH&CN (đứng) đang nhận xét góp ý

 

         Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là nghiên cứu, đề xuất giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên (HSSV) học nghề nhằm đáp ứng thị trường việc làm, nâng cao chất lượng lao động và xây dựng đội ngũ lao động lành nghề phù hợp nhu cầu lao động trong tỉnh.

          Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã đánh giá được thực trạng kỹ năng mềm của người lao động trong tỉnh so với yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng; (ii) Đã xây dựng được chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho người học nghề; (iii) Đã biên soạn được bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm cho HSSV học nghề đáp ứng thị trường thế giới yêu cầu; (iv) Triển khai dạy thí điểm chương trình đào tạo và sử dụng bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm.

          Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng và đại biểu thì đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung so với thuyết minh đề cương đã được duyệt. Hội đồng đánh giá cao và thống nhất bộ sản phẩm đề tài. Kết quả là cơ sở để giải quyết các nhu cầu tuyển dụng lao động với đối tượng HSSV của các doanh nghiệp trong tỉnh. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Tổng quan tài liệu: (i) Cần tăng cường tổng quan về kỹ năng mềm; bổ sung các nghiên cứu có liên quan tại Đồng bằng sông Cửu Long; bổ sung khái niệm văn hóa nghề và mối quan hệ giữa kỹ năng mềm và văn hóa nghề, các yếu tổ ảnh hưởng đến kỹ năng mềm và con đường hình thành kỹ năng mềm. (ii) Phần tổng quan ngoài nước về đào tạo kỹ năng mềm nên chia theo 02 nhóm: Nhóm các nước phát triển và nhóm các nước chưa phát triển, nêu viện dẫn cụ thể và có so sánh giữa 02 nhóm này. (iii) Bổ sung tài liệu trích dẫn trong báo cáo, đồng thời bổ sung đầy đủ tài liệu đã trích dẫn vào mục tài liệu tham khảo. Kết quả và thảo luận: Bổ sung kết quả tập huấn nhóm trước khi điều tra, thu thập thông tin; cân nhắc lại đề xuất thành lập trường đào tạo kỹ năng mềm; bổ sung đề xuất đưa chương trình phát triển kỹ năng mềm cho HSSV vào chương trình giảng dạy chính thống của dạy nghề quốc gia; Tăng cường thêm thông tin thảo luận;...Phụ lục: Đề nghị tăng tiết bồi dưỡng mỗi modun lên thêm 30 tiết và chỉnh sửa, hoàn thiện mục hướng dẫn giảng dạy đối với từng modun; bổ sung các bản nhận xét của các trung tâm dạy nghề nơi đã tổ chức triển khai thí điểm chương trình đào tạo kỹ năng mềm.

           Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại A (xuất sắc)./.

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo