Kiểm tra hiện trường đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày chống chịu mặn, năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tỉnh Kiên Giang” A A

20/02/2017
Ngày 15/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn kiểm tra đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày chống chịu mặn, năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tỉnh Kiên Giang” do Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang chủ trì, TS. Nguyễn Trung Tiền làm chủ nhiệm.

Với mục tiêu có những giống lúa ngắn ngày chống chịu mặn, năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà: (i) Ít nhất 2 giống chống chịu mặn ở nồng độ ≥ 4‰ trong suốt quá trình sinh trưởng với các đặc tính nông học tốt, năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; (ii) Từ 3 - 4 dòng lúa có khả năng chống chịu mặn ≥ 6‰ ở giai đoạn mạ để làm vật liệu lai tạo cho các nghiên cứu về lúa chống chịu mặn trong tương lai.

Đề tài đã đặt ra nội dung nghiên cứu gồm: (1) Thu thập nguồn vật liệu lai tạo giống; (2) Thực hiện các phép lai tạo giống; (3) Chọn lọc dòng thuần; (4) Chọn lọc, đánh giá khả năng biểu hiện gen chống chịu mặn tốt;(5) Xây dựng Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa chống chịu mặn; (6) Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa chống chịu mặn.

                 

TS. Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở KH&CN, trưởng đoàn kiểm tra tại hiện trường khu khảo nghiệm xã Bình Giang

 

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra nội dung thứ (4) tại 02 điểm khảo nghiệm sản xuất là xã Lình Huỳnh và xã Bình Giang thuộc huyện Hòn Đất. Các giống lúa khảo nghiệm gồm: GKG 31, GKG 32, GKG 33, GKG 34, GKG 35, GKG 36, GKG 37, GKG 38, GKG 39, GKG 40 và OM 5451 là giống đối chứng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, điểm khảo nghiệm được phân làm 02 khu vực: Khu chính mỗi giống có diện tích = 79m2; Khu phụ diện tích mỗi giống = 1m2. Cả 02 đều đắp bờ bao (chắn màng nilon xung quanh, riêng khu phụ thì đắp bờ cao hơn và nylon chắc chắn hơn, nhằm mục đích phòng khi không có nước mặn tự nhiên để bơm vào thì Nhóm nghiên cứu sẽ đưa chở nước biển hay nước muối vào để đánh giá khả năng chống chịu mặn của các giống theo đúng đề cương.

Kết quả kiểm tra: Tại điểm xã Lình Huỳnh lúa trong giai đoạn đồng trỗ, độ mặn đo được trong ruộng lúa khoảng 6%o; Điểm xã Bình Giang, lúa đang trong giai đoạn chín độ mặn đo được trong ruộng lúa khoảng 5%o.

 Kiểm tra sổ sách theo dõi các chỉ tiêu, Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trong công tác theo dõi, quản lý của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp và sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ đề ra; đề nghị, tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định./.

 

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo