Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình tôm – lúa hiệu quả và xây dựng nhãn hiệu tập thể tại vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang” A A

07/03/2017
Sáng ngày 23/02/2017, tại Phòng Họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình tôm – lúa hiệu quả và xây dựng nhãn hiệu tập thể tại vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang”. Đây là đề tài đặt hàng có 2 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang.

                     TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ. Sở KH&CN (đứng) gợi ý thảo luận

 

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện với số điểm là 82.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền làm Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang, chủ nhiệm đề tài là ThS. Hoàng Trung Kiên. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan, tham khảo các tài liệu đã nghiên cứu trước đây về sản xuất tôm – lúa tại vùng U Minh Thượng; cập nhật số liệu về ảnh hưởng nước mặn xâm nhập năm 2016. Bổ sung thêm các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến mô hình tôm - lúa của các tác giả như các nghiên cứu của tác giả Trần Việt Hoa, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ,…; kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như các đề án, chương trình, kế hoạch của ngành nông nghiệp về sản xuất tôm, lúa đã được phê duyệt.

Đề tài cần thực hiện 05 nội dung: (i) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, môi trường, sự xâm nhập mặn và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống và cách ứng phó của người dân canh tác tôm – lúa vùng U Minh Thượng; (ii) Thu mẫu khảo sát đặc tính môi trường của mô hình canh tác tôm – lúa không canh tác được vụ lúa và canh tác được vụ lúa; (iii) Thử nghiệm các biện pháp canh tác thích hợp giúp cải thiện chất lượng đất, năng suất tôm và lúa trong mô hình canh tác tôm – lúa; (iv) Triển khai mô hình sản xuất tôm sú – lúa cao sản với quy mô 09 ha theo hướng sản xuất sạch tại 03 huyện vùng U Minh Thượng với năng suất tôm sú > 400 kg/ha, năng suất lúa 4 tấn/ha; (v) Xây dựng nhãn hiệu tập thể tôm – lúa vùng U Minh Thượng.

Dự kiến sản phẩm của đề tài: (i) Bộ dữ liệu tổng hợp các kết quả nghiên cứu về kỹ thuật sản xuất tôm –lúa tỉnh Kiên Giang; (ii) Mô hình sản xuất tôm sú – lúa cao sản quy mô 9 ha phù hợp điều kiện vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, đạt năng suất tôm 400 kg/ha; lúa 4.000 kg/ha; (iii) Nhãn hiệu tập thể tôm - luá vùng U Minh Thượng (được Cục Sở hữu trí tuệ chập nhận đơn); (iv) 03 Tổ hợp tác sản xuất tôm sú – lúa; (v) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, (vi) 04 báo cáo chuyên đề, tài liệu tập huấn, hội thảo; (vii) Đào tạo 06 kỹ thuật viên, 04 cuộc tập huấn kỹ thuật, hội thảo (160 lượt cán bộ và nông dân), 02 học viên cao học; (viii) Đĩa CD chứa tất cả tài liệu thực hiện đề tài.

Đây sẽ là cơ sở khoa học chắc chắn để phát triển mô hình sản xuất tôm sú – lúa cao sản vùng U Minh Thượng – một trong những nhãn hiệu tập thể của tỉnh./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

 
   

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo