Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả trồng tiêu trên nền đất thấp và xây dựng nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” A A

14/03/2017
Sáng ngày 06/3/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả trồng tiêu trên nền đất thấp và xây dựng nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Đây là đề tài đặt hàng có 2 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang.

         Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

          Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang, chủ nhiệm đề tài là ThS. Lê Văn Dũng. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu, nội dung tổng quan cần bám theo nội dung yêu cầu nghiên cứu của đề tài; bổ sung số trang cho tài liệu tham khảo và sắp xếp theo thứ tự ABC từ đầu tiên.

Đề tài cần thực hiện 06 nội dung: (i) Điều tra tình hình KT-XH và kỹ thuật canh tác, phòng-trừ dịch hại trên tiêu và năng suất, chất lượng tiêu, hiệu quả kinh tế; (ii) Bố trí  thí nghiệm: 2 thí nghiệm về giống và dinh dưỡng (Có sơ đồ bố trí thí nghiệm kèm theo); (iii) Triển khai các mô hình 06 ha tiêu, trong có 04 ha tiêu đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 02 ha tiêu trên nọc tràm kết hợp du lịch sinh thái; (iv) Xây dựng 01 Nhãn hiệu tập thể kết hợp, 01 Tổ hợp tác tại vùng U Minh Thượng; (v) Xây dựng quy trình canh tác tiêu đạt tiêu chuẩn GlobalGAP cho vùng Tây Sông Hậu; (vi) Đào tạo, tập huấn, hội thảo và chuyển giao quy trình.

          Dự kiến sản phẩm của đề tài: (i) 06 ha tiêu (có năng suất tăng hơn 10% so với sản lượng trung bình nông dân trồng tiêu trong vùng) trong đó có 04 ha tiêu đạt tiêu chuẩn Global GAP ở Tây Sông Hậu và 02 ha tiêu trên nọc tràm kết hợp du lịch sinh thái ở U Minh Thượng; (ii) 01 quy trình kỹ thuật trồng tiêu trên nền đất thấp đạt tiêu chuẩn GlobalGAP cho vùng Tây Sông Hậu. (iii) Xây dựng được 01 Nhãn hiệu tập thể tại U Minh Thượng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn; (iv) Xây dựng 01 Tổ hợp tác trồng tiêu ở U Minh Thượng; (v) Đào tạo 04 Kỹ thuật viên; (vi) 06 cuộc tập huấn kết hợp hội thảo, hội nghị cho 200 cán bộ và nông dân. (vii) Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu đề tài.

Đây sẽ là cơ sở khoa học chắc chắn để phát triển mô hình trồng tiêu trên nền đất thấp tại Kiên Giang trong thời gian tới./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo