Thông qua thuyết minh đề cương dự án “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm nghêu lụa (Paphia undulata Born 1778) tại Kiên Giang” A A

16/03/2017
Sáng ngày 07/3/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm nghêu lụa (Paphia undulata Born 1778) tại Kiên Giang”. Đây là đề tài đặt hàng có 02 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Nha Trang.

                  Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu gợi ý thảo luận

 

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Trường Đại học Nha Trang đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Đại học Nha Trang, chủ nhiệm đề tài là ThS. Vũ Trọng Đại. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu, cập nhật các số liệu ngành nông nghiệp năm 2016; Tổng quan thêm các nghiên cứu về sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm nghêu (cũng như các đối tượng 02 mảnh vỏ khác), tình hình kinh tế - xã hội và môi trường biển tỉnh Kiên Giang; Bổ sung phân công cụ thể công việc cho từng thành viên tham gia thực hiện đề tài; Bổ sung cơ quan phối hợp tại địa phương là Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thủy sản và chính quyền địa phương nơi triển khai thực hiện.

          Đề tài cần thực hiện 03 nội dung: (i) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Kiên Giang; (ii) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm nghêu lụa từ nguồn giống sinh sản nhân tạo trong ao và bãi triều; (iii) Đào tạo, tập huấn, hội thảo và chuyển giao quy trình.

          Dự kiến sản phẩm của đề tài: (i) Quy trình hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa với tỷ lệ sống từ ấu trùng đến giai đoạn nghêu giống cấp 2 đạt từ 8% trở lên; (ii) Quy trình nuôi thương phẩm nghêu lụa từ nguồn giống sinh sản nhân tạo trong ao và bãi triều; (iii) 05 mô hình nuôi thương phẩm nghêu lụa từ nguồn giống sinh sản nhân tạo trong ao và bãi triều; (iv) Sản lượng nghêu giống cấp 2 và nghêu thương phẩm từ các mô hình; (v) Đào tạo 06 kỹ thuật viên, tổ chức tập huấn + hội thảo cho 100 lượt nông dân và cán bộ, tham gia đào tạo 02 học viên cao học; (vi) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, 02 báo cáo chuyên đề (Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và Quy trình nuôi thương phẩm nghêu lụa từ nguồn giống sinh sản nhân tạo trong ao và bãi triều), 02 bài báo khoa học;  (vii) Đĩa CD chứa các nội dung đề tài.

Đây sẽ là cơ sở khoa học chắc chắn để phát triển mô hình nuôi nghêu lụa  tại Kiên Giang trong thời gian tới./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo