Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở tại huyện U Minh Thượng A A

16/03/2017
Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2016, ngày 13/3/2017 phòng Quản lý KH&CN cơ sở phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện U Minh Thượng tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện của hai đề tài: "Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân tạo cá trê vàng bản địa vùng U Minh Thượng và thử nghiệm nuôi thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo" và “Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sinh sản và ương, nuôi càng đước thương phẩm”. Kết quả kiểm tra được ghi nhận như sau:

Đối với đề tài "Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân tạo cá trê vàng bản địa vùng U Minh Thượng và thử nghiệm nuôi thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo" do KS. Châu Ngọc Sơn làm chủ nhiệm. Theo kế hoạch thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu thu gom 200 kg cá bố mẹ tiến hành nuôi vỗ chuẩn bị quy trình sinh sản nhân tạo vào tháng 4/2017 tại Trại thực nghiệm kênh 2, huyện U Minh Thượng.

                                                                Kiểm tra mô hình sinh sản cá trê vàng

 

Tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sinh sản và ương, nuôi càng đước thương phẩm” hiện nay đã xây dựng ao nuôi (200 m2) và thả được 12 con giống bố mẹ nuôi vỗ cho sinh sản tại hộ ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Kênh chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.

                                                             Bể nuôi vỗ và bãi đẻ của càng đước

 

Qua kiểm tra thực tế mô hình cho thấy về cơ bản công tác triển khai của hai đề tài đảm bảo theo kế hoạch thực hiện, nội dung thực hiện đầy đủ theo đề cương được duyệt và hợp đồng đã ký. Cả hai đề tài hiện đang tập trung công việc chuẩn bị tập huấn quy trình kỹ thuật sinh sản cá trê vàng và càng đước cho hộ thực hiện trong tháng 3/2017 và triển khai quy trình sinh sản theo đúng thuyết minh đề cương đề tài. Về chuyên môn đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá tốt khối lượng hoàn thành công việc của hai nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, đoàn đã nhắc nhỡ các chủ nhiệm đề tài khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện như: Gắn bảng tại điểm thực hiện mô hình; Xây dựng biểu mẫu sổ sách và hướng dẫn người dân ghi chép số liệu các chỉ tiêu theo dõi về môi trường và tăng trọng của đối tượng nuôi; Phối hợp với cơ quan quản lý và địa phương tổ chức tập huấn quy trình cho nông dân; Đồng thời chuẩn bị cho các nội dung tiếp theo đảm bảo đề tài thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả./.

Trương Thị Anh Đào (CV Phòng QLKH cơ sở)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo