Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án “Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ sản xuất giống cá bóp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) tại Kiên Giang” A A

24/03/2017
Sáng ngày 15/3/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án “Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ sản xuất giống cá bóp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) tại Kiên Giang”. Đây là dự án đặt hàng có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT).

                     TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng (đứng) gợi ý thảo luận

 

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm dự án làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Kết quả hồ sơ của Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường ĐHNT đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường ĐHNT, chủ nhiệm dự án là TS. Nguyễn Tấn Sỹ. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu, cập nhật các số liệu ngành nông nghiệp năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội và môi trường biển tỉnh Kiên Giang; Phần tổng quan phải thể hiện rõ 02 nội dung: (i) Tính tiên tiến của công nghệ, (ii) Tính cấp thiết và thích hợp của công nghệ. Cần đánh giá được hiệu quả của 02 phương pháp: (i) Ương ấu trùng lên cá hương trên bể, (ii) Ương ấu trùng lên cá hương trong ao lót bạt HDPE.

          Dự án cần thực hiện 03 nội dung: (i) Tiếp nhận chuyển giao, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá bóp đạt chất lượng phục vụ nuôi thương phẩm và hoàn thiện quy trình; (ii) Khảo sát điều kiện địa phương và tổ chức triển khai thí điểm mô hình nuôi thương phẩm (trong ao đất và trong lồng bè) từ cá giống được sản xuất và đánh giá hiệu quả của mô hình; (iii) Đào tạo, tập huấn, hội thảo và chuyển giao quy trình.

          Dự kiến sản phẩm của dự án: (i) Quy trình sản xuất giống nhân tạo cá bóp: Tỷ lệ cá bố mẹ thành thục trên 70%; tỷ lệ trứng thụ tinh trên 80%; tỷ lệ nở trên 80%; tỷ lệ ra cá giống trên 8%. (ii) Số lượng cá bố mẹ từ 10 con trở lên. Số lượng cá giống là 6.000 con với kích cỡ trên 10 cm; (iii) Hai mô hình nuôi cá thương phẩm đạt hiệu quả từ nguồn cá giống của dự án. (iv) 02 bài báo khoa học được đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; (v) Đào tạo 05 Kỹ thuật viên, tập huấn cho 100 người dân, cán bộ và tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ; (vi) 02 chuyên đề về sinh sản và nuôi thương phẩm cá bóp (01 Quy trình hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá bóp; có 02 Quy trình nuôi cá bóp từ sản xuất nhân tạo trên cả lồng bè và ao đất); (vii) Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt của dự án; (ix) USB chứa toàn bộ nội dung của dự án.

Đây sẽ là cơ sở khoa học chắc chắn để phát triển mô hình sản xuất giống và nuôi cá bóp tại Kiên Giang trong thời gian tới./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo