Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Lộc vừng, Kim thất, Thiên niên kiện, Dây gắm, Ngọc nữ biển)” A A

28/03/2017
Chiều ngày 23/3/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Lộc vừng, Kim thất, Thiên niên kiện, Dây gắm, Ngọc nữ biển)”. Đây là dự án đặt hàng có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Y dược TP.HCM.

         Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu chỉ đạo trước cuộc họp

 

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm dự án làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Kết quả hồ sơ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chủ nhiệm dự án là TS. Lê Văn Minh. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu, trình bày rõ hơn về đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh thái và các bộ phận sử dụng làm thuốc của 05 loại cây dược liệu đã nêu; bổ sung kết quả công tác lưu giữ, bảo tồn của 05 loại cây này (cách bảo tồn in-situex-situ,…); đồng thời nêu rõ quy trình nhân giống (in-vivo, in-vitro,..) vào đề cương. Tham khảo thêm các tài liệu về cây cỏ Việt Nam của GS.TS. Phạm Hoàng Hộ, về cây thuốc, vị thuốc Việt Nam của GS.TS. Đỗ Tất Lợi,…; cập nhật báo cáo tự nhiên KT-XH của huyện Phú Quốc và báo cáo hàng năm của Vườn Quốc gia (VQG) Phú Quốc.

Dự án cần thực hiện 05 nội dung: (i) Điều tra khảo sát và thu thập thông tin, dữ liệu các loài của 05 nguồn gen cây thuốc (Thiên niên kiện, Lộc vừng, Dây gắm, Kim thất, Ngọc nữ biển) tại VQG Phú Quốc; (ii) Bảo tồn nguyên vị (in-situ) các loài cây nói trên; (iii) Thử nghiệm các phương pháp nhân giống ; (iv) Triển khai mô hình trồng lưu giữ, bảo tồn tại VQG Phú Quốc và Hòn Đất  theo hướng bảo tồn chuyển vị (ex-situ); (v) Tổ chức tập huấn và tuyên truyền về công tác bảo tồn các loài cây dược liệu nêu trên.

Dự kiến sản phẩm của dự án: (i) Tư liệu hóa nguồn gen của 05 cây thuốc có đầy đủ thông tin về phân bố, chỉ số đa dạng sinh học, sinh trưởng, sinh thái và trữ lượng, bản đồ phân bố, bộ tiêu bản thực vật và hình ảnh. (ii) Triển khai mô hình trồng bảo tồn, lưu trữ 05 loại cây trên với số lượng: Lộc vừng 70 cây; Thiên niên kiện 20 cây; Dây gắm 20 cây; Ngọc nữ biển 20 cây; Kim thất 20 m2 tại đảo Phú Quốc và Hòn Đất; (iii) Quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc; (iv) Đề xuất các giải pháp bảo tồn; (v) Tập huấn cho 50 lượt cán bộ và nông dân, tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ; (vi) 01 bài báo khoa học đăng trên trên Tạp chí chuyên ngành; (vii) Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt của dự án; (ix) USB chứa toàn bộ nội dung của dự án./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo