Thông qua thuyết minh đề cương đề tài KH&CN cấp cơ sở tại huyện An Minh A A

31/03/2017
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 17/1/2017 của Sở KH&CN, đồng thời nhằm mục đích đạt 280 ha nuôi tôm công nghiệp đến năm 2020 theo kế hoạch phát triển KT-XH của huyện. Ngày 27/3/2017, Hội đồng KH&CN huyện thống nhất thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang”.

               Điểm triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt

 

         Tại buổi họp thông qua thuyết minh đề cương Nhóm nghiên cứu đã trình bày được các nội dung quan trọng về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp triển khai cũng như quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đặt ra nhiều vấn đề liên quan nhằm đóng góp xây dựng đề cương được hoàn thiện để đi vào thực hiện. Các vấn đề được đóng góp trọng tâm như: Điều kiện lựa chọn hộ rất quan trọng vì đây là mô hình đòi hỏi đầu tư vốn đối ứng và kỹ thuật cao; Điều kiện độ mặn hiện nay trên 20%0 có đảm bảo triển khai quy trình nuôi không; Trình bày và giải thích về  kỹ thuật lót bạt đáy, hệ thống xi phon, kỹ thuật che lưới lan 50% ao nuôi,… Qua đó Nhóm nghiên cứu đã giải trình và bổ sung nội dung mà thành viên Hội đồng đóng góp để chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh đề cương đảm bảo yêu cầu.

         Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng KH&CN huyện đánh giá cao đề cương Nhóm nghiên cứu đã xây dựng và các góp ý của thành viên Hội đồng. Qua đó yêu cầu Nhóm nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung vào đề cương trên tinh thần đóng góp của thành viên Hội đồng, cần tập trung thực hiện mục tiêu cụ thể như sau: Triển khai thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy, sản phẩm tôm thương phẩm thu hoạch ước đạt 2.700 kg, tỷ lệ sống trên 80%, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi, đồng thời tổ chức Hội thảo chuyển giao kết quả cho 40 nông dân trong huyện. Sau ý kiến phát biểu kết luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá, nhận xét thuyết minh đề cương, kết quả đạt 88 điểm. Đề cương được thông qua với sự thống nhất cao của thành viện Hội đồng cũng như sự nỗ lực của Nhóm nghiên cứu, hướng tới mô hình được triển khai thử nghiệm và làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn huyện An Minh.

         Theo kế hoạch năm 2017, ngoài điểm tại An Minh, Sở KH&CN sẽ hỗ trợ đầu tư cho huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận./.

Anh Đào – Phòng QLKH cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo