Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng và rừng Hòn Đất-Kiên Hà, tỉnh Kiên Giang (Mật nhân, Hà thủ ô, Giảo cổ lam, Tuế lược, Nắp bình)” A A

31/03/2017
Chiều ngày 27/3/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng và rừng Hòn Đất-Kiên Hà, tỉnh Kiên Giang (Mật nhân, Hà thủ ô, Giảo cổ lam, Tuế lược, Nắp bình)”. Đây là dự án đặt hàng có 04 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM; Trường Đại học Kiên Giang; Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

 

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm dự án làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Kết quả hồ sơ của Vườn Quốc gia U Minh Thượng (VQG UMT) đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền làm Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án là VQG UMT, chủ nhiệm dự án là ThS. Trần Văn Thắng. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu, trình bày rõ hơn về đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh thái và các bộ phận sử dụng làm thuốc của 05 loại cây dược liệu đã nêu. Trình bày đặc điểm tự nhiên VQG UMT và rừng Hòn Đất-Kiên Hà (HĐ-KH), cập nhật báo cáo tự nhiên Kinh tế - Xã hội của huyện U Minh Thượng và huyện Kiên Lương. Tham khảo thêm các tài liệu: về cây cỏ Việt Nam của GS.TS. Phạm Hoàng Hộ; về cây thuốc, vị thuốc Việt Nam của GS.TS. Đỗ Tất Lợi; Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam và Cẩm nang cây thuốc cần bảo vệ ở Việt Nam của Nguyễn Tập (2006); Nghiên cứu thuốc từ thảo dược của Viện Dược liệu (2006); Các đề tài cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ở VQG UMT; Nghiên cứu điều tra các cây làm thức ăn cho Voọc bạc Đông Dương ở núi đất Hòn Chông, Kiên Lương; …

Dự án cần thực hiện 05 nội dung: (i) Thu thập thông tin thứ, sơ cấp và các dữ liệu liên quan đến 05 cây dược liệu (Mật nhân, Hà thủ ô, Giảo cổ lam, Tuế lược, Nắp bình) (ii) Điều tra khảo sát thực địa các loài của 05 nguồn gen cây dược liệu trên tại VQG UMT và rừng HĐ-KH để tìm hiểu đặc điểm sinh học, chỉ số đa dạng sinh học, sinh trưởng, sinh thái và các bộ phận sử dụng làm thuốc, trữ lượng,bộ tiêu bản thực vật, hình ảnh, bản bồ phân bố 05 loài cây trên; (iii) Thử nghiệm các phương pháp nhân giống theo hướng bảo tồn; (iv) Triển khai mô hình trồng lưu giữ, bảo tồn tại VQG UMT và rừng HĐ-KH; (v) Tổ chức tập huấn và tuyên truyền về công tác bảo tồn các loài cây dược liệu nêu trên.

Dự kiến sản phẩm của dự án: (i) Tư liệu hóa nguồn gen của 05 cây thuốc có đầy đủ thông tin về phân bố, chỉ số đa dạng sinh học, sinh trưởng, sinh thái và trữ lượng, bản đồ phân bố, bộ tiêu bản thực vật và hình ảnh. (ii) Triển khai 04 mô hình trồng bảo tồn, lưu trữ 05 loại cây trên (02 mô hình trồng trong vườn lưu trữ các loại cây trên ở VQG UMT và rừng HĐ-KH với số loài cây và số cây phụ thuộc vào kết quả điều tra thực địa; 02 mô hình khoanh vùng tự nhiên với diện tích vừa đủ để bảo tồn, các cây bảo tồn phải đeo thẻ, định vị tọa độ, có lịch theo dõi); (iii) Quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc; (iv) Đề xuất các giải pháp bảo tồn; (v) Tập huấn cho 60 lượt cán bộ và nông dân; (vi) 01 bài báo khoa học đăng trên trên Tạp chí chuyên ngành; (vii) Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt của dự án; (ix) USB chứa toàn bộ nội dung của dự án./.

 

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo