Trao đổi, hướng dẫn đơn vị cấp Huyện nhằm nâng cao công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ KH&CN ở cơ sở A A

04/04/2017
Thực hiện phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Sở KH&CN nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực KH&CN của các huyện/thị/thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 29/3/2017, Đoàn công tác của Sở KH&CN đã có buổi làm việc trao đổi cùng với lãnh đạo của huyện Giồng Riềng nhằm định hướng hoạt động KH&CN trong thời gian tới. Về phía lãnh đạo Sở có ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN- Trưởng Đoàn công tác cùng đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở như: Thanh tra Sở; phòng Quản lý Chuyên ngành; Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ cơ sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Trung tâm ƯD tiến bộ KH&CN,… tham gia hỗ trợ địa phương trên các mặt về quản lý chất lượng hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, tổ chức thực hiện đề tài - dự án, công tác tài chính lĩnh vực KH&CN,…

          Qua buổi làm việc Đoàn đã ghi nhận và giải trình các kiến nghị đề xuất của địa phương như: Hỗ trợ công tác tập huấn các bộ quản lý KH&CN; Kiến nghị Sở tăng thêm định mức hỗ trợ mô hình KH&CN và hỗ trợ vốn để nhân rộng đề tài mới được triển khai tại địa phương; Đề xuất học hỏi, giao lưu giữ huyện với các viện, trường về lĩnh vực KH&CN; Hỗ trợ huyện trong công tác duy trì các thương hiệu, nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm; Nhu cầu về công nghệ xử lý nước, rác thải phục vụ người dân nhằm xây dựng tiêu chí nông thôn mới… Ông Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Giồng Riềng phát biểu đề xuất Sở KH&CN cần quan tâm các vấn đề của huyện như: Tiềm năng ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp tại huyện là rất lớn; Các mô hình thực hiện chưa nhiều, kinh phí thấp chưa hấp dẫn được nhà nghiên cứu và nông dân đầu tư; Sự liên kết hệ thống các cấp chưa được thống nhất, cơ chế chính sách chưa đồng bộ; Các vấn đề cấp bách của huyện cần giải quyết như xử lý nước, rác thải, duy trì thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hướng đến đầu tư của các doanh nghiệp khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện.

          Thay mặt Đoàn công tác, ông Lê thanh Việt - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu ghi nhận ý kiến đề xuất của địa phương và kiến nghị với lãnh đạo địa phương một số vấn đề nhằm phối hợp thực hiện tốt trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Huyện có văn bản về việc đề nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí các đề tài dự án cũng như đề xuất xin chủ trương hỗ trợ kinh phí nhân rộng mô hình.

2. Công tác tập huấn cán bộ chuyên môn đều có tổ chức vào quí II và III hàng năm, Sở sẽ gởi văn bản về huyện khi có kế hoạch cụ thể.

3. Giao Trung tâm ƯD tiến bộ KH&CN và phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ huyện xây dựng dự án xử lý nước, Phòng Quản lý Chuyên ngành hỗ trợ phối hợp công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm, Phòng Công nghệ và Thị trường Công nghệ tham mưu tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm công nghệ sau thu hoạch cho tiêu.

4. Kiến nghị huyện nên thành lập Nhóm câu lạc bộ tri thức, cán bộ KH&CN tư vấn cho huyện về lĩnh vực KH&CN. Đồng thời có quy hoạch vùng nguyên liệu cụ thể, quy hoạch nhân sự phụ trách lĩnh vực KH&CN; nên phối hợp lồng ghép các nguồn kinh phí trong đầu tư hỗ trợ mô hình. Kiến nghị lãnh đạo địa phương quan tâm công tác tăng cường đầu tư tiềm lực KH&CN theo tinh thần Công văn 119/SKHCN-BQL ngày 20/3/2017 của Sở KH&CN.

Qua một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn công tác của Sở KH&CN đã phối hợp cùng địa phương cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết các nhiệm vụ trong lĩnh vực KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong thời gian tới./.

Anh Đào – Phòng QLKHCN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo