Hội đồng KH&CN thông qua thuyết minh đề cương đề tài cấp cơ sở huyện Tân Hiệp A A

04/04/2017
Thực hiện Thông báo số 92/TB-SKHCN về việc hoàn chỉnh hồ sơ thuyết minh đề cương đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2017. Vào ngày 30/3/2017, Hội đồng KH&CN huyện Tân Hiệp tổ chức họp thông qua nội dung đề cương 03 đề tài cấp cơ sở nhằm đi vào kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung tiến hành thảo luận góp ý cho từng đề tài sau khi chủ nhiệm đề tài thông qua thuyết minh đề cương. Kết quả được ghi nhận như sau:

1. Đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm lợn rừng lai trên đệm lót sinh học tại huyện Tân Hiệp” đặt ra các mục tiêu chính như: Triển khai thử nghiệm mô hình, sản phẩm của mô hình là 15 con lợn thương phẩm, tỷ lệ sống trên 95%, trung bình 35 kg/con; hoàn thiện tài liệu quy trình kỹ thuật phù hợp; tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao kết quả cho 60 nông dân trong huyện. Với mục tiêu trên chủ nhiệm đề tài tập trung nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề môi trường trong chăn nuôi, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Kết quả Hội đồng bỏ phiếu ĐẠT, với số điểm 86,5 điểm.

2. Đề tài “Ứng dụng xây dựng mô hình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) thương phẩm trong ao đất có bổ sung thức ăn công nghiệp tại huyện Tân Hiệp”: Dự kiến sản lượng sau khi kết thúc mô hình thu hoạch được trên 600 kg cá thương phẩm; cung cấp bộ số liệu theo dõi các chỉ tiêu; tài liệu quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh. Chủ nhiệm đề tài thống nhất các công việc triển khai theo góp ý của Hội đồng nhằm đạt mục tiêu và kế hoạch thực hiện đề tài. Qua đó Hội đồng KH&CN huyện đã tiến hành bỏ phiếu ĐẠT, với số điểm 86,7 điểm.

3. Đề tài “Thử nghiệm sinh sản rắn ri voi (Enhydri bocourti) trong bể xi măng quy mô nông hộ tại huyện Tân Hiệp” thông qua và được Hội đồng KH&CN huyện góp ý nhằm đạt các mục tiêu cơ bản như: Triển khai thử nghiệm mô hình nuôi sinh sản rắn ri voi, sản phẩm thu hoạch ước đạt 350 con rắn giống, tỷ lệ sống trên 70%, đồng thời tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao kết quả cho 60 nông dân trong huyện. Từ những mục tiêu cụ thể đặt ra với mô hình, nhằm giải quyết các vấn đề về đa dạng vật nuôi; bảo bồn nguồn đặc sản của địa phương; tận dụng nông nhàn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó Hội đồng KH&CN huyện đã tiến hành bỏ phiếu ĐẠT, với số điểm 90,3 điểm.

Qua gần một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng KH&CN cũng như đại diện phía lãnh đạo địa phương đã có nhiều ý kiến góp ý xây dựng và bổ sung cho thuyết minh đề cương được hoàn chỉnh nội dung thực hiện. Thay mặt Hội đồng, ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng KH&CN huyện đánh giá cao kết quả buổi làm việc cũng như các ý kiến của thành viên Hội đồng, qua đó yêu cầu Nhóm nghiên cứu chỉnh sửa và bổ sung vào đề cương theo nội dung đóng góp để hoàn chỉnh các thuyết minh đề cương đề tài. Đại diện Sở KH&CN, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại cuộc họp và đánh giá cao đề cương nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài cũng như các góp ý của thành viên Hội đồng. Đồng thời nhắc nhở góp ý về công tác tổ chức thực hiện của Hội đồng và các vấn đề có liên quan nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý KH&CN cấp cơ sở trong thời gian tới./.

Anh Đào - P. QLKH cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo