Họp xét duyệt danh mục đề tài cấp cơ sở tại huyện Vĩnh Thuận A A

10/04/2017
Vĩnh Thuận là huyện vùng sâu nằm cách trung tâm thành phố Rạch Giá hơn 50 km, kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp và đặc biệt là phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhằm thực hiện kế hoạch quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, với chỉ tiêu phát triển 200 ha tôm nuôi công nghiệp. Từ mục tiêu trên, vào ngày 04/4/2017 Hội đồng KH&CN huyện thống nhất thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy tại huyện Vĩnh Thuận”.

Tại buổi họp thành viên Hội đồng đã nghe Nhóm nghiên cứu trình bày các nội dung quan trọng về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp triển khai cũng như quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy. Qua đó, thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều nội dung liên quan xây dựng thuyết minh đề cương đề tài về hình thức, biểu mẫu của đề cương; các nội dung luận giải về tổng quan tài liệu, phương pháp triển khai và nội dung quy trình kỹ thuật nuôi tôm chân trắng như: xây dựng ao nuôi, cải tạo ao, bổ sung chỉ tiêu theo dõi (độ mặn, khoáng vi lượng), phương pháp theo dõi chỉ tiêu… Trọng tâm thuyết minh đề cương cần tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau: Triển khai thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy, tỷ lệ sống trên 80%; hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi; tổ chức tập huấn, Hội thảo cho 60 nông dân trong huyện. Nhóm nghiên cứu ghi nhận và thống nhất bổ sung nội dung góp ý của thành viên Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh đề cương đảm bảo yêu cầu. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng KH&CN huyện đề nghị Nhóm nghiên cứu điều chỉnh bổ sung theo góp ý và hoàn chỉnh hồ sơ kèm theo và gởi về Sở KH&CN theo đúng thời gian quy định. Đến dự và phát biểu tại cuộc họp, tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm, Phó giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao việc quan tâm của địa phương về hoạt động KH&CN; đồng thời kiến nghị các cá nhân, đơn vị tăng cường công tác nghiên cứu, có đề xuất đặt hàng các vấn đề cấp bách về ứng dụng KH&CN nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng thời cùng ngày, Hội đồng KH&CN huyện thống nhất họp thông qua danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017-2018. Thông qua danh mục với 3 đề xuất như sau: (i) Giáo dục lịch sử văn hóa truyền thống cho học sinh các trường THPT tại huyện Vĩnh Thuận, (ii) Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong trường THPT Vĩnh Thuận, (iii) Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn dựa trên mô hình bán thâm canh. Qua đóng góp, thảo luận và nhận xét tính cấp thiết của đề tài, các thành viên Hội đồng đã thống nhất chọn đề tài Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn dựa trên mô hình bán thâm canh đề xuất Sở KH&CN bổ sung vào danh mục năm 2017; đề tài Giáo dục lịch sử văn hóa truyền thống cho học sinh các trường THPT tại huyện Vĩnh Thuận cho đề xuất năm 2018. Qua đó, Hội đồng thống nhất gợi ý đặt hàng đề tài cấp tỉnh về phát huy giá trị văn hóa lịch sử Ranh Hạt gắn với văn hóa du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương./.

 

Anh Đào, P. QLKH cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo