Hội thảo khoa học chuyên đề Thực trạng phát triển tiềm lực cơ sở vật chất KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang A A

12/04/2017
Chiều ngày 22/03/2017 vừa qua, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang, trong khuôn khổ của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển tiềm lực cơ sở vật chất KH&CN tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016 – 2020”, cơ quan chủ trì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng tổ chức hội thảo chuyên đề lấy ý kiến chuyên gia cùng đại diện các tổ chức có liên quan về chuyên đề “Thực trạng phát triển tiềm lực cơ sở vật chất KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp và tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh”. Hội thảo do TS. Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ nhiệm đề tài, chủ trì Hội thảo.

     TS. Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì Hội nghị (ngồi giữa)

 

         Với hơn 35 đại biểu tham dự hội thảo là Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở KH&CN; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Hội Nông dân tỉnh; các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật; Thủy sản; Chăn nuôi và Thú y; Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản; Kiểm Lâm; An toàn, Vệ sinh thực phẩm; các Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp; Khuyến nông; Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Trường Đại học Kiên Giang; 05 Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang; Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển KH&CN; Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc, Liên minh Hợp tác xã, các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN;… cùng các chuyên gia liên quan.

          Hội thảo tập trung vào (i) Báo cáo chuyên đề thực trạng phát triển tiềm lực cơ sở vật chất  KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển KH&CN tỉnh; (ii) Báo cáo thiết kế phần mềm ứng dụng quản lý, lưu trữ, khai thác, truy xuất dữ liệu cơ sở vật chất KH&CN tỉnh; (ii) Thảo luận và lấy ý kiến chuyên gia về mức độ ưu tiên của 02/04 nhiệm vụ, giải pháp phát triển tiềm lực cơ sở vật chất KH&CN tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

         Hội thảo nhận được sự quan tâm, đồng thuận và gần 20 lượt ý kiến thảo luận, đóng góp từ các đại biểu tham dự. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm, thay mặt nhóm nghiên cứu ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu để hoàn chỉnh chuyên đề thực trạng phát triển tiềm lực cơ sở vật chất KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp và tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau: (i) Tập trung điều chỉnh và bổ sung các nội dung đánh giá của báo cáo theo hướng tổng hợp thêm thông tin, số liệu nhằm có hướng nhận định và đánh giá xác thực hơn về mặt tích cực và hạn chế của các tổ chức KH&CN cũng như các vấn đề có liên quan; (ii) Nhóm nghiên cứu điều tra bổ sung thông tin các tổ chức như: Công ty Tư vấn xây dựng Kiên Giang và Vườn Quốc gia U Minh Thượng; (iii) Nhóm nghiên cứu ghi nhận và bổ sung ý kiến nhận xét đánh giá về tiềm lực nhân lực và bổ sung kiến nghị giải pháp hợp tác quốc tế, giải pháp về nguồn nhân lực KH&CN; (iv) Bên cạnh việc thiết kế phần mềm để lưu trữ, truy xuất cơ sở vật chất KH&CN tỉnh, nhóm nghiên cứu sẽ đưa vào phần kiến nghị của đề tài nội dung thiết kế website cung cấp thông tin tiềm lực CSVC KH&CN tích hợp trên website của Sở KH&CN nhằm hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học phát huy tối đa hiệu quả sử dụng trang thiết bị KH&CN đã được đầu tư; (v) Ghi nhận tất cả các ý kiến phát biểu của đại biểu và sẽ có điều chỉnh các nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

Huỳnh Phước Thái - P. QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo