Họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án KH&CN đặt hàng thực hiện từ năm 2017 (đợt 2) A A

12/04/2017
Sáng ngày 07/4/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án đặt hàng thực hiện từ năm 2017 (đợt 2) để xác định tính hợp lệ. Tham dự buổi họp có Ông. Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở KH&CN, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Khoa học và đại diện đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

     

Ô. Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN (đứng giữa)và các thành viên tham dự buổi họp mở hồ sơ

 

Kết quả hồ sơ Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thẩm tích xử lý nước ngầm nhiễm mặn sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu các vùng nông thôn tỉnh Kiên Giang” có 01 đơn vị đăng ký tuyển chọn là Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường. Qua kiểm tra hồ sơ  hợp lệ và đầy đủ số lượng theo quy định, đủ điều kiện để trình Hội đồng Khoa học tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn.

Như vậy trong 13 đặt hàng thực hiện từ năm 2017 của Sở KH&CN Kiên Giang đến nay đã có các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển chọn đầy đủ, trong đó có 18 đơn vị tổ chức tham gia tuyển chọn với 27 đề cương.

Trên cơ sở kết quả mở hồ sơ nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài nêu trên theo quy định hiện hành./.

Tạ Băng Hồ –Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo