Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu thực trạng địa danh các đảo - hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang” A A

12/04/2017
Chiều ngày 10/4/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu thực trạng địa danh các đảo - hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang”. Đây là đề tài đặt hàng có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Bảo tàng tỉnh Kiên Giang.

                        Ô. Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng (đứng) đang gợi ý thảo luận

 

         Sau khi nghe đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Bảo tàng tỉnh Kiên Giang đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

        Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Bảo tàng tỉnh Kiên Giang, chủ nhiệm đề tài là CN. Nguyễn Quang Khánh. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu, tham khảo thêm các tài liệu của các tác giả: Phạm Quốc Quân, Trần Đức Anh Sơn, Vũ Thế Vinh, Trương Minh Đạt (nhà Hà Tiên học); bổ sung thêm các văn bản pháp luật (Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 23/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo); Bổ sung một số khái niệm liên quan về đảo, quần đảo và hòn. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần tham khảo thêm tài liệu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X (2016-2020); Kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang 2016-2020; và của các huyện, thị (Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải và Phú Quốc); Quy hoạch phát triển tổng thể các Sở: Văn hóa &Thể thao, Du lịch; Tài nguyên & Môi trường;… Đặc biệt tham khảo Báo cáo kiểm kê các hòn, đảo của Sở TN&MT năm 2007.

          Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Đảo, Hòn đảo, Quần đảo; Bãi đá chìm, Bãi đá nổi của lục địa và đại dương.

          Dự kiến sản phẩm của đề tài: (i) Hồ sơ biên tập danh mục tên các đảo – hòn đảo; (ii) Danh mục đề xuất đặt tên các đảo – hòn đảo chưa có tên thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang bao gồm hình ảnh, các bản đồ theo tỷ lệ phù hợp; (iii) Báo cáo giải trình căn cứ và lý do đặt tên mới cho từng đảo – hòn đảo; (iv) 02 báo cáo chuyên đề; (v) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt; (vi) Phần mềm lưu giữ khai thác thông tin về đảo – hòn đảo thuộc vùng biển Kiên Giang; (vii) 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; (viii) USB chứa toàn bộ nội dung của đề tài./.

Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo