Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài A A

24/04/2017
Giáo dục lịch sử là vấn đề then chốt tạo nên bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu để đào tạo, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhất là giáo dục học sinh tiểu học, những mầm non của đất nước. Nhận thấy được tầm quan trọng của giáo dục lịch sử địa phương đối với học sinh tiểu học trong thời đại hiện nay, tỉnh Kiên Giang phê duyệt đặt hàng đề tài “Nghiên cứu và đề xuất mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) với giáo dục lịch sử địa phương (GDLSĐP) tại các trường tiểu học tỉnh Kiên Giang” với mục tiêu nghiên cứu và đề xuất các mô hình HĐNGLL kết hợp với GDLSĐP tại các trường tiểu học tỉnh Kiên Giang nhằm giúp học sinh hiểu lịch sử Kiên Giang, yêu Kiên Giang, tự hào mình là người Kiên Giang, thêm nghị lực học tập, làm việc vì sự phát triển giàu đẹp của Kiên Giang. Kết quả mở hồ sơ đề tài này có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Kiên Giang.

                 

TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng (đứng) đang phát biểu trước khi các đơn vị báo cáo đề cương chi tiết.

 

Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đã xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài vào chiều ngày 14/4/2017 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Kếtt quả bỏ phiếu đã xác định Trường Đại học Đồng Tháp là đơn vị chủ trì và TS. Huỳnh Mộng Tuyền là chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như: Tham khảo thêm các văn bản có liên quan như các chủ trương của tỉnh về ngành giáo dục; các báo cáo tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X;...

Đề tài cần thực hiện 04 nội dung: (i) Khảo sát thực trạng kết hợp HĐNGLL với giáo dục GDLSĐP của học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang; (ii) Đề xuất các mô hình kết hợp HĐNGLL với GDLSĐP của học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang; (iii) Triển khai thí điểm mô hình kết hợp HĐNGLL với GDLSĐP của học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang; (iv) Hội thảo – Tập huấn kết quả các mô hình kết hợp HĐNGLL với GDLSĐP của học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang.

Dự kiến sản phẩm của đề tài gồm: (i) Bộ số liệu điều tra thực trạng HĐNGLL kết hợp GDLSĐP của học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang (có phân tích, đánh giá); (ii) 03 Chuyên đề: (1) Thực trạng HĐNGLL kết hợp GDLSĐP, (2) Đề xuất mô hình HĐNGLL kết hợp GDLSĐP (04 mô hình thí điểm của 04 trường tiều học đại diện 4 vùng sinh thái và 01 mô hình chung về HĐNGLL kết hợp GDLSĐP của tỉnh Kiên Giang), (3) Đánh giá kết quả triển khai các mô hình thí điểm; (iii) 02 bài báo khoa học (01 Tạp chí Giáo dục; 01 Tạp chí trường); (iv) Tổ chức 06 cuộc tập huấn (04 cuộc cho 04 trường, 02 cuộc hội thảo cấp tỉnh), tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ người Kiên Giang; (v) Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt của đề tài; (vi) USB chứa toàn bộ nội dung của đề tài, trong đó có Video clip về mô hình chung về HĐNGLL kết hợp GDLSĐP./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo