Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại huyện Gò Quao A A

04/05/2017
Vào chiều ngày 18/4/2017, Sở KH&CN Kiên Giang đã thành lập đoàn đến và làm việc với UBND huyện Gò Quao để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở. Thành phần đoàn gồm có ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng đoàn và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đại diện địa phương tiếp đoàn có ông Võ Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Quao cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Hội Nông dân,…

                                                           Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, địa phương có một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cũng như hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại cơ sở. Trên cơ sở đó, ông Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN đã gợi ý thêm một số vấn đề cần trao đổi, thảo luận, gồm: Huyện cần trao đổi rõ hơn về những khó khăn để cùng nhau thảo luận, có biện pháp giải quyết hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động KH&CN; Nghiên cứu đề xuất, đặt hàng thực hiện các đề tài, dự án KH&CN phù hợp thế mạnh của địa phương, đáp ứng quy hoạch ngành cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Định mức kinh phí hỗ trợ hàng năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về KH&CN (30 triệu đồng/năm) và kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án có phù hợp chưa; Việc tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN đã có dự án đầu tư và Sở KH&CN đã phát hành Công văn số 119/SKHCN-BQL ngày 20/3/2017 về việc đề xuất danh mục tăng cường tiềm lực KH&CN về cơ sở vật chất cho các huyện, thị xã, thành phố; huyện đã lập danh mục gửi về Sở KH&CN chưa; Các đề xuất đề tài, dự án theo phần kiến nghị trong báo cáo cần xác định rõ tính khả thi và Sở sẽ cập nhật vào danh mục đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở 2018 để Hội đồng KH&CN xem xét; Một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động KH&CN.

Sau khi nghe trên 08 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, ông Lê Thanh Việt – Trưởng đoàn công tác đã tổng hợp, thống nhất các vấn đề sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cần hoàn chỉnh lại báo cáo và trình lãnh đạo ký, gửi về Sở KH&CN.

- Sở KH&CN sẽ quan tâm, gợi ý để địa phương chọn chủ nhiệm đề tài, dự án có năng lực, chuyên môn phù hợp khi tổ chức họp Hội đồng KH&CN xác định danh mục đề tài, dự án cấp cơ sở. Huyện rà soát lại các đề tài, dự án cần thiết thực hiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở xem xét. Lưu ý, các đề tài, dự án triển khai thành công trên địa bàn cần được quan tâm, nhân rộng. Địa phương nên thành lập nhóm, tổ, đội làm công tác nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn để giúp địa phương trong đề xuất ý tưởng, thực hiện các đề tài, dự án KH&CN,…

- Đối với cây tiêu, Sở KH&CN đang hỗ trợ thực hiện đề tài “Xây dựng nhãn hiệu và phát triển mô hình trồng tiêu trên nền đất thấp” và có nội dung nghiên cứu liên quan đến dịch bệnh trên cây tiêu. Sau khi có kết quả, Sở KH&CN sẽ chuyển giao đến địa phương áp dụng. Giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN hỗ trợ địa phương trong kiểm tra chất lượng tiêu, công bố tiêu chuẩn, thiết kế đóng gói đưa vào thị trường tiêu thụ. Việc cải tạo, phục tráng giống khóm Sở KH&CN ghi nhận và sẽ tìm đơn vị chuyên môn hợp tác triển khai trong thời gian tới.

- Nguồn vốn đối ứng của nông dân trong triển khai các mô hình ứng dụng KH&CN có thể đáp ứng nếu công tác vận động tốt và chứng minh được hiệu quả của mô hình. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của KH&CN trong đời sống sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có kế hoạch thực hiện đúng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

- Lãnh đạo huyện nên có kế hoạch phân công ổn định cán bộ quản lý KH&CN để có thời gian nghiên cứu chuyên môn, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN tại địa phương. Đồng thời, có ý kiến chỉ đạo cán bộ quản lý KH&CN của huyện tham gia các lớp đào tạo, tập huấn khi có thông báo của Sở KH&CN.

- Trong thời gian qua, đa số các đề tài, dự án triển khai trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, nhân rộng hiệu quả nhưng số lượng còn ít, cần tăng cường trong thời gian tới.

- Lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường quảng bá các nhãn hiệu tập thể (bảng quảng cáo, làm phóng sự, chuyên mục,…), tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh. Việc thành lập khu trưng bày sản phẩm nông thôn tiêu biểu tại huyện, Sở sẽ có ý kiến đề xuất cấp thẩm quyền.

- Lãnh đạo huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm lập danh mục các trang thiết bị cần mua sắm theo yêu cầu tại Công văn số 119/SKHCN-BQL gửi về Sở KH&CN.

- Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ tham mưu tổ chức tham quan, học tập kỹ thuật trồng tiêu và công nghệ sau thu hoạch, dự kiến tổ chức trong tháng 5/2017.

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN có hoạt động dịch vụ về thiết kế, lắp đặt các hệ thống xử lý nước, rác thải,… gắn với xây dựng nông thôn mới, công suất, sản lượng theo nhu cầu. Trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ xin ý kiến UBND tỉnh hỗ trợ lắp đặt các hệ thống xử lý nước cho một số trường học, xã nông thôn mới.

- Cần tăng cường hơn nữa về công tác phối hợp giữa huyện và Sở trong công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời, địa phương có thể phản ánh trực tiếp những khó khăn, vướng mắc để Sở xem xét, hỗ trợ.

Nguyễn Thanh Sơn – P. Quản lý KH&CN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo