Kiểm tra 03 đề tài Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực An ninh Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang A A

25/05/2017
Nhằm có luận cứ khoa học cho lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì thực hiện 03 đề tài Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực An ninh Quốc phòng: (i) Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm; (ii) Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thiếu tướng, TS. Bùi Quang Hải, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm; (iii) Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm. Ngày 19/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức đoàn kiểm tra nội nghiệp 03 đề tài nêu trên.

             Kiểm tra hồ sơ thực hiện của 03 đề tài tại Phòng họp Công an tinh Kiên Giang

    

Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Các đề tài đã đặt ra nội dung nghiên cứu gồm:

- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập; phòng, chống tội phạm an ninh quốc gia trên địa bàn huyện Phú Quốc; phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự báo tình hình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Thí điểm triển khai mô hình và đánh giá hiệu quả thực hiện từ các giải pháp.

Tại buổi làm việc, thông qua báo cáo tiến độ về tình hình thực hiện đề tài và kiểm tra một số sản phẩm đã hình thành, nhóm nghiên cứu của 03 đề tài đã thực hiện được một số nội dung công việc như sau: Tổ chức điều tra, khảo sát thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp đủ cơ sở để thống kê xử lý thực hiện nội dung nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các loại tội phạm đã nêu rên (điều tra đầy đủ số phiếu theo yêu cầu).

TS. Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở KH&CN thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trong công tác theo dõi, quản lý của Công an tỉnh Kiên Giang và sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ đề ra. Đề nghị bổ sung đầy đủ thông tin vào phiếu điều tra, khảo sát; lập kế hoạch chi tiết thực hiện các công việc tiếp theo theo nội dung đề cương được duyệt, đặc biệt là kế hoạch khi triển khai thực hiện các mô hình; tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tiếp theo như các chuyên đề, bài báo, chuyên mục truyền hình cần đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định./.

 

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo