Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại huyện Vĩnh Thuận A A

08/08/2017
Vào chiều ngày 01/8/2017, Sở KH&CN Kiên Giang đã thành lập đoàn đến và làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở. Thành phần đoàn gồm có ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng đoàn và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đại diện địa phương tiếp đoàn có ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Huyện Đoàn, Hội Nông dân huyện,…

 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, địa phương có một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cũng như hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại cơ sở. Trên cơ sở đó, ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở giải trình, trao đổi các vấn đề đặt ra của huyện.

Sau khi nghe trên 08 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, ông Dương Minh Tâm – Trưởng đoàn công tác đã tổng hợp, thống nhất các vấn đề sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo mẫu hướng dẫn, đồng thời làm rõ kết quả đạt được về lĩnh vực KH&CN trong thời gian qua, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết phù hợp. Đồng thời, bổ sung các vấn đề kiến nghị của các đại biểu tại cuộc họp vào báo cáo, làm cơ sở để Sở KH&CN tổng hợp, tham mưu giải quyết.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động liên hệ, thông tin đến các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở để được hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN tại địa phương.

- Việc đề xuất, đặt hàng ĐTDA KH&CN của huyện còn ít, nên có Tổ Nghiên cứu để tham mưu đề xuất, đặt hàng ĐTDA KH&CN gắn với phát triển sản xuất, đặc biệt phù hợp lợi thế sẵn có, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời quan tâm nhiều hơn đối với đề xuất, đặt hàng ĐTDA cấp quốc gia, cấp tỉnh để được hỗ trợ kinh phí nhiều hơn và có các chuyên gia đầu ngành của các viện, trường,… tham gia giúp cho địa phương triển khai thực hiện.

- Địa phương đề xuất hỗ trợ “mô hình sản xuất rau an toàn”: vấn đề này Huyện nên xem lại, vì năm 2012, huyện đã được hỗ trợ triển khai một đề tài tương tự và đề tài này đã được nghiệm thu, do đó cần phải đánh giá nguyên nhân việc không thể nhân rộng kết quả mô hình của đề tài được nghiệm thu, đồng thời, có thể tham khảo thêm một số mô hình sản xuất rau an toàn đang triển khai tại tỉnh (Hội Nông dân tỉnh thực hiện) và một số nơi khác để xem xét, triển khai ứng dụng.

- Đối với đề tài “Chế tạo máy phun thuốc trừ sâu kết hợp sạ lúa”, địa phương có thể xem xét, tạo điều kiện để cơ sở sản xuất đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN để được hỗ trợ, tiến đến sản xuất đại trà.

- Đối với giống tôm càng xanh toàn đực, tỉnh đang triển khai đề tài sản xuất giống và có kết quả nghiên cứu tiến triển khá tốt, trong thời gian tới sẽ có giống cung cấp cho địa phương.

- Đối với phát triển cây lúa cần có nhãn hiệu tập thể, sản xuất đạt chuẩn để nâng cao giá trị và tương tự đối với các sản phẩm khác. Một số sản phẩm đăng ký nhãn hiệu tập thể Sở ghi nhận và sẽ xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

- Việc giải quyết vấn đề rác thải, ngập cục bộ cũng như hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh,… cần kiến nghị với ngành chuyên môn có liên quan. Sở KH&CN sẽ hỗ trợ khi có chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh hoặc tư vấn giúp địa phương về công nghệ. Nếu cần thiết, địa phương có thể đề nghị Sở KH&CN tổ chức hội thảo để mời các ngành chuyên môn và các chuyên gia giúp địa phương giải quyết vấn đề.

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN có chức năng và đủ năng lực tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước và rác thải,… địa phương có nhu cầu có thể liên hệ để được hỗ trợ. Đồng thời, Sở cũng sẽ tổng hợp các kiến nghị về vấn đề này để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- UBND tỉnh có giao Sở KH&CN xây dựng đề án thành lập Trung tâm phân tích kiểm nghiệm trọng điểm của tỉnh, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động./.

Nguyễn Thanh Sơn – P. Quản lý KH&CN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo