Mở hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện các đề tài, dự án KH&CN đặt hàng thực hiện từ năm 2017 A A

14/08/2017
Nuôi tôm công nghiệp tỉnh Kiên Giang có quá trình phát triển chậm hơn trong khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Theo Quy hoạch phát triển thủy sản, năm 2015 toàn tỉnh sẽ có 6.950 ha nuôi tôm công nghiệp với sản lượng 39.500 tấn, Tuy nhiên, kết quả thực hiện đến cuối năm 2015 mới chỉ đạt 2.132 ha, sản lượng 14.983 tấn. Nhận thấy được tình hình này, ngày 12/12/2016 UBND tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 2798 về việc phê duyệt “Chương trình nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng U Minh Thượng đến năm 2020”. Căn cứ đề xuất đặt hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2017-2020”, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có Tờ trình số 50/TTr-SKHCN ngày 22/5/2017 về việc bổ sung danh mục đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2017 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 phê duyện bổ sung đề tài nêu trên vào danh mục nhiệm vụ thực hiện trong năm 2017.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó GĐ Sở KH&CN (thứ 3 từ phải sang) và các thành viên tham dự buổi họp mở hồ sơ

 

Sau khi có Quyết định, chiều ngày 8/8/2017, tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án đặt hàng thực hiện từ năm 2017 để xác định tính hợp lệ. Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở KH&CN, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở, Phòng Quản lý Khoa học và đại diện đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Kết quả hồ sơ đề xuất “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có 01 đơn vị đăng ký tuyển chọn là Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang. Qua kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ số lượng theo quy định, đủ điều kiện để trình Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn.

Như vậy, đến nay trong năm 2017 đã có 14 đặt hàng, 18 đơn vị tổ chức tham gia tuyển chọn với 28 đề cương.

Trên cơ sở kết quả mở hồ sơ, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài nêu trên theo quy định hiện hành./.

Tạ Băng Hồ –Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo