Kiểm tra 02 dự án Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ bảo tồn gen lĩnh vực Nông nghiệp A A

30/08/2017
Ngày 16/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn kiểm tra 02 dự án bảo tồn gen: (i) Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen Lan bầu rượu và Thu hải đường tại khu vực Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Trường Đại học Kiên Giang chủ trì, bà Nguyễn Thị Thu Hậu làm chủ nhiệm; (ii) Thu thập, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây tiêu Phú Quốc và cây tiêu Hà Tiên tại tỉnh Kiên Giang, do Trung tâm Giống Nông - Lâm - Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang chủ trì, bà Lâm Thị Kim Chung làm chủ nhiệm.

Nguồn gen Thu hải đường tại núi đá vôi Bà Tài, Hòn Chông, Kiên Lương –Kiên Giang (16/8/2017)

 

Với mục tiêu lưu giữ, bảo tồn các nguồn gen cây nông nghiệp quý hiếm, có giá trị kinh tế cao của tỉnh Kiên Giang, các dự án đã đặt ra nội dung nghiên cứu gồm:

- Điều tra, khảo sát, thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen Lan bầu rượu (Calanthe kienluongensis) và Thu hải đường (Bengonia bataiensis) nhằm bảo vệ loài đặc hữu địa phương, duy trì đa dạng sinh học, tạo nguồn vật liệu phục vụ nghiên cứu và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thu thập, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây tiêu Hà Tiên và Phú Quốc (Piper nigrum L.), loại cây trồng đặc trưng của địa phương nhằm phục vụ đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó tuyển chọn, đánh giá, tư liệu hóa để duy trì nguồn gen phục vụ nhân rộng sản xuất của tỉnh. Từ đó từng bước mở rộng, phát triển và giữ vững nhãn hiệu tập thể tiêu Phú Quốc, đưa nhãn hiệu tiêu Phú Quốc rộng ra khắp thị trường trong và ngoài nước.

- Thu thập đúng nguồn gen và triển khai trồng lưu giữ, bảo tồn tại địa phương. Theo dõi các đặc tính nông học để hoàn thiện tư liệu hóa nguồn gen của các giống này.

Tại buổi làm việc, thông qua báo cáo tiến độ về tình hình thực hiện dự án và kiểm tra một số sản phẩm đã hình thành, nhóm nghiên cứu 02 dự án đã thực hiện được một số nội dung công việc như sau: Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng các nguồn gen của dự án, kết hợp thu mẫu nhân giống in vitro nguồn gen Thu hải đường, nhân giống ex vitro nguồn gen Lan bầu rượu; trồng ex-situ cây tiêu tại Trại Giống Nông nghiệp U Minh Thượng (với số lượng nguồn gen đúng theo nội dung của dự án); đã xác định hộ dân phối hợp trồng bảo tồn in-situ cho loài gen này và hiện tại Tiêu đang sinh trưởng, phát triển tốt đang ra trái non, dự kiến đến tháng 01/2018 sẽ thu hoạch.

Giống tiêu Phú Quốc được trồng bảo tồn ex-situ tại hộ ông Lâm Quý Thêm (bìa phải) (16/08/2017)

 

Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trong công tác theo dõi, quản lý của đơn vị chủ trì và sự cố gắng của các Nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của dự án theo đúng tiến độ đề ra; đề nghị tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định.

 

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo