Kiểm tra đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc” A A

06/09/2017
Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về nước mắm nhưng phần lớn các công trình này chủ yếu nghiên cứu về việc nâng cao đạm cho nước mắm, rút ngắn thời gian sản xuất, nghiên cứu về mùi vị của nước mắm... Nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách bài bản và có hệ thống nhằm tìm ra giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề giảm hàm lượng histamine và nitơ amoniac xuống dưới giới hạn cho phép, hạn chế sự biến màu và đóng cặn của nước mắm theo thời gian bảo quản và tìm ra nguyên nhân của sự xuất hiện Arsen trong nước mắm áp dụng có hiệu quả cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm. Để giải quyết những vấn đề còn tồn tại này, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Kiên Giang chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc”, KS. Phạm Văn Triều Anh làm chủ nhiệm. Ngày 24/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức đoàn kiểm tra ngoại nghiệp và nội nghiệp đề tài nêu trên.

                            Kiểm tra hồ sơ thực hiện đề tài tại DNTN Hải sản Khải Hoàn

 

Với mục tiêu nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu của chỉ dẫn địa lý Phú Quốc [(i) Đánh giá thực trạng sản xuất nước mắm hiện nay trên địa bàn huyện Phú Quốc;(ii) Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc; (iii) Sản xuất thử nghiệm thí điểm một số giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc; (iv) Hoàn thiện các giải pháp cho quy trình sản xuất nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc].

Tại buổi làm việc, thông qua báo cáo tiến độ về tình hình thực hiện đề tài và kiểm tra một số sản phẩm đã hình thành, Nhóm nghiên cứu của đề tài đã thực hiện được một số nội dung công việc như sau: Tổ chức khảo sát thu thập thông tin 30 cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc; đã tiến hành thu mẫu: Nước mắm thành phẩm, mẫu cá nguyên liệu, mẫu muối, mẫu nước sinh hoạt phân tích các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh để xác định số liệu thực tế quá trình sản xuất nước mắm của các cơ sở trên địa bàn huyện Phú Quốc; Đã chọn hộ tham gia thực hiện mô hình là DNTN Hải sản Khải Hoàn và đã triển khai thí điểm mô hình với 2 thí nghiệm: (i) ướp chượp 06 thùng cá (mỗi thùng khoảng từ 10-12 tấn cá) với tỉ lệ cá cơm 85% và 15% cá tạp (cá trích và lăng tiêu) vào ngày 29/11/2016; (ii) ướp chượp 06 thùng cá (mỗi thùng khoảng từ 10-12 tấn cá) với tỉ lệ cá cơm 50% và 50% cá tạp (cá trích và lăng tiêu) vào ngày 24/021/2017. Đã thu mẫu phân tích các chỉ tiêu nitơ amoniac, nitơ tổng, histamine, arsen vô cơ đối với các thí nghiệm này.

                   Kiểm tra nhà thùng triển khai thí nghiệm tại DNTN Hải sản Khải Hoàn

 

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trong công tác theo dõi, quản lý của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ đề ra. Đề nghị lập kế hoạch chi tiết thực hiện các công việc tiếp theo nội dung đề cương được duyệt; tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu phân tích; tổ chức hội thảo hoàn thiện chuyên đề “Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc”; tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định./.

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo