Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại huyện Tân Hiệp A A

03/10/2017
Vào chiều ngày 28/9/2017, Sở KH&CN Kiên Giang đã thành lập đoàn đến và làm việc với UBND huyện Tân Hiệp để trao đổi về công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm. Thành phần đoàn gồm có TS. Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng đoàn và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đại diện địa phương tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ, Huyện Đoàn, Trạm Khuyến nông, Trường THCS Tân Hiệp,…

TS. Nguyễn Xuân Niệm (đứng) phát biểu chỉ đạo trước cuộc họp

 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, địa phương có một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cũng như hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại cơ sở. Trên cơ sở đó, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã gợi ý thảo luận và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở giải trình, trao đổi các vấn đề đặt ra của huyện.

Sau khi nghe trên 19 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của 16 đại biểu tham dự, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Trưởng đoàn công tác đã tổng hợp, thống nhất các vấn đề sau:

- Thống nhất cao báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, tuy nhiên bổ sung thêm nội dung về quản lý công nghệ, ISO hành chính và làm rõ hơn số liệu trong các bảng, bổ sung phần phân tích, đánh giá số liệu,… để trình lãnh đạo huyện duyệt và gửi về Sở KH&CN.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng quan tâm, tham khảo thông tin trên website của Sở KH&CN để có định hướng đề xuất, đặt hàng và tham gia tuyển chọn các đề tài, dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Sở KH&CN sẽ nhanh chóng phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị nâng cao tiềm lực KH&CN cho các địa phương.

- Công tác thanh, kiểm tra huyện thực hiện cơ bản tốt, tiếp tục phát huy.

- Huyện nên có kế hoạch đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm đặc trưng (có sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với từng nhãn hiệu) để Sở xem xét, đưa vào kế hoạch chung của tỉnh.

- Huyện cần có văn bản đề nghị Sở KH&CN tổ chức tập huấn, hội thảo hướng dẫn viết sáng kiến (dự kiến trong tháng 11/2017) tổ chức và có văn bản đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án gắn với lợi thế của địa phương về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao,… từng bước đáp ứng tái cơ cấu nông nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất, đặt hàng thêm đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục,…

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN hỗ trợ địa phương đề xuất mô hình xử lý nước sinh hoạt cho 02 xã và thị trấn còn lại.

- Sở sẽ trao đổi, thảo luận thêm với huyện về việc tham gia các cuộc thi, hội thi của tỉnh như sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học dành cho học sinh THCS, sáng tạo trong thanh thiếu niên, ngay cả hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hoặc hội giảng nhà giáo giáo dục phổ thông;….

- Việc chỉnh sửa đề cương sẽ không kéo dài nữa vì sắp tới sẽ tổ chức thẩm định tài chính và sửa luôn đề cương để phê duyệt trong ngày (có mời tổ chức chủ trì, chủ nhiệm và thư ký đề tài, dự án cùng tham gia).

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu lãnh đạo huyện kiện toàn lại Hội đồng khoa học và công nghệ cơ sở cho phù hợp tình hình hiện nay.

- Lãnh đạo huyện quan tâm, bố trí nhân lực Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhằm đảm bảo tốt cho công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN tại địa phương khi có sự thay đổi nhân sự do về hưu.

- UBND huyện và các phòng chuyên môn thuộc huyện quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ ngành KH&CN phát triển, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng,…

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo