Nghiên cứu dinh dưỡng cho Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus germaini (sensu stricto) tại khu vực núi Kiên Lương A A

06/10/2017
Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus germaini (sensu stricto) là một trong 12 loài thuộc nhóm khỉ ăn lá có mặt tại Việt Nam (Brandon et al., 2004; Roos et al., 2007), là loài thuộc nhóm nguy cấp: Endangered (Nadler et al. 2008; IUCN, 2011). Tuy nhiên hiện nay, vẫn chưa có một nghiên cứu nào được thực hiện để đánh giá cụ thể về sự phân bố, tình trạng, đặc điểm sinh thái dinh dưỡng và tập tính của quần thể này. Một vài nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện Voọc bạc Đông Dương rải rác một số nơi tại Việt Nam trong đó được tìm thấy với số lượng nhiều nhất khoảng 223 cá thể tại khu vực núi đá vôi Kiên Lương, Kiên Giang (Hoang Minh Duc et al., 2010). Loài Voọc bạc Đông Dương được xem là loài quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học nơi đây. Hiện nay số lượng cá thể cũng như diện tích phân bố của loài này ngày càng giảm dần. Nguyên nhân chủ yếu do săn bắt, làm thuốc, làm thực phẩm, thương mại vật nuôi, mất môi trường sống chủ yếu do núi đá vôi ở đây được khai thác làm xi măng. Theo Nadler (2009), di dời được xem là giải pháp có tính lâu dài đối với quần thể Voọc hiện đang sinh sống ở những núi đá vôi bị khai thác và những núi quá nhỏ. Việc di dời phải được lên kế hoạch hành động, bao gồm nghiên cứu về tập tính, sinh học, sinh thái, cả kỹ thuật đánh bắt, vận chuyển, kiểm tra sức khỏe và giám sát sau khi di dời,... theo đúng hướng dẫn của IUCN (Baker, 2002). Như vậy để có thể di dời thành công, các thông tin về sinh thái học và tập tính của loài là hết sức cần thiết.

Voọc bạc Đông Dương được đoàn kiểm tra ghi nhận tại núi đá vôi Chùa hang - Kiên Lương

 

Trong bối cảnh hiện nay, để giúp cho địa phương có cơ sở khoa học thực hiện công tác bảo tồn Voọc bạc Đông Dương và điền vào khoảng khuyết cần được hiểu rõ hơn về loài này cho các Nhà linh trưởng học và các Nhà bảo tồn linh trưởng trong và ngoài nước, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu dinh dưỡng cho Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus germaini (sensu stricto) tại khu vực núi Kiên Lương”, ThS. Lê Hồng Thía chủ nhiệm là rất cần thiết và có ý nghĩa cả về khoa học lẫn thực tiễn.

Ngày 02/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức đoàn kiểm tra ngoại nghiệp đề tài nêu trên.

 

 

Với mục tiêu nghiên cứu: (i) Xác định thành phần các loài cây làm thức ăn chính cho Voọc bạc Đông Dương ở núi đá vôi Kiên Lương; (ii) Xác định ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng cơ bản và các chất hạn chế hấp thu dinh dưỡng đến sự lựa chọn thức ăn của Voọc bạc Đông Dương; (iii) Xác định các đặc điểm sinh cảnh, tính phù hợp của sinh cảnh cho hoạt động kiếm ăn của Voọc bạc Đông Dương, những bất cập trong quản lý sinh cảnh và đề xuất các giải pháp quản lý sinh cảnh.

       Đoàn kiểm tra và thành viên Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm

 

Tại buổi làm việc, thông qua báo cáo tiến độ về tình hình thực hiện đề tài và kiểm tra thực địa tại núi đá vôi Kiên Lương về vị trí, thành phần, tần suất xuất hiện,… của các loài cây làm thức ăn Voọc bạc Đông Dương mà đề tài đã xác định. Qua một ngày làm việc, Đoàn đã kiểm tra ngẫu nhiên trong tổng số 62 loài thực vật mà Nhóm nghiên cứu đề tài đã xác định, kết quả: Đã xác định đúng 32/32 mẫu thực vật kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn có xác định vị trí, tọa độ và mật độ phân bố các loài làm thức ăn cho Voọc bạc Đông Dương ở núi đá vôi Kiên Lương.

TS. Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở KH&CN (người đội mũ hình trên) thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ đề ra. Đến nay Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tất cả nội dung công việc của đề tài, đã họp nghiệm thu cơ sở và kết quả xếp loại Đạt và đã tiến hành nộp sản phẩm về Sở KH&CN chờ nghiệm thu cấp tỉnh./.

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo