Kiểm tra đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn dân cư tỉnh Kiên Giang A A

10/10/2017
Trước yêu cầu đổi mới và phát tiển của đất nước thì công tác dân vận của hệ thống chính trị nói chung và địa bàn dân cư nói riêng đang đặt ra nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi công tác dân vận phải nâng cao hơn về hiệu quả. Tuy nhiên, thực trạng công tác dân vận ở địa bàn dân cư hiện nay vẫn còn không ít những tồn tại hạn chế như: Sự quan tâm của hệ thống chính trị chưa thường xuyên, sâu sát; nội dung, phương pháp công tác dân vận đổi mới còn chậm so với sự phát triển của xã hội; các cán bộ thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị hoạt động chưa thật đồng đều, phối hợp chưa chặt chẽ, nên có sự trùng lắp, chồng chéo, hiệu quả không cao; khả năng thu phục lòng dân còn hạn chế, đội ngũ cán bộ ở địa bàn dân cư thiếu năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh vận động quần chúng; xu hướng chạy theo thành tích, nặng hình thức còn khá phổ biến…

        TS. Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở KH&CN (đứng) phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Để từng bước khắc phục thực trạng những khó khăn như đã nêu trên, qua đó củng cố nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì thự hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn dân cư tỉnh Kiên Giang”, Ông Lâm Hoàng Sa – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang làm chủ nhiệm.

Ngày 04/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức đoàn kiểm tra nội nghiệp đề tài nêu trên.

Với mục tiêu nghiên cứu: (i) Đánh giá thực trạng về vai trò lãnh đạo công tác dân vận của cấp ủy; sự trùng dẫm nhiệm vụ công tác dân vận của các chức danh; năng lực, kỹ năng, bản lĩnh vận động quần chúng của cán bộ và hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư tỉnh Kiên Giang; (ii) Đề xuất các giải pháp về tổ chức, hoạt động của khối dân vận cơ sở, tổ dân vận ấp; bồi dưỡng kỹ năng, bản lĩnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư; (iii) Triển khai áp dụng mô hình thí điểm thực hiện bộ tài liệu tập huấn về kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ ở địa bàn dân cư.

Tại buổi làm việc Nhóm nghiên cứu đã thông qua báo cáo tiến độ tình hình thực hiện và Đoàn kiểm tra đã kiểm tra một số sản phẩm hình thành của đề tài, kết quả đề tài đã thực hiện được một số nội dung công việc như sau: Đã tổ chức tập huấn cán bộ thực hiện khảo sát, phỏng vấn và thực hiện điều tra đủ 2.219 theo yêu cầu; tổng hợp và nhập số liệu khảo sát, xử lý thông tin khảo sát bằng phần mềm SPSS; dự thảo 02 chuyên đề (thực trạng và giải pháp) và đã tổ chức họp lấy ý kiến của các thành viên nghiên cứu cùng các chuyên gia góp ý hoàn thiện chuyên đề.

 TS. Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở KH&CN thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình tiếp đón Đoàn kiểm tra của Nhóm nghiên cứu; sự quan tâm trong công tác theo dõi, quản lý của Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ đề ra. Đề nghị Nhóm nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện lại các chuyên đề tiến đến hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư; tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ theo quy định./.

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo