Họp mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ đặt hàng từ năm 2018 A A

21/11/2017
Chiều ngày 17/11/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án đặt hàng thực hiện từ năm 2018 để xác định tính hợp lệ. Tham dự buổi họp có ông Lê Thanh Việt (Giám đốc Sở KH&CN) và ông Nguyễn Xuân Niệm (Phó Giám đốc Sở KH&CN); đại diện Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở (Sở KH&CN); và đại diện của 12 đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Trong 12 nhiệm vụ đặt hàng thực hiện từ năm 2018 chỉ có 09 nhiệm vụ có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn của 12 đơn vị với 15 hồ sơ, còn lại 03 nhiệm vụ không có hồ sơ đăng ký. Đơn vị tham gia nhiều nhất là Trường Đại học Kiên Giang với 03 hồ sơ. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có nhiều đơn vị tham gia tuyển chọn nhất là 04.

Kết quả mở hồ sơ chi tiết của các đặt hàng để trình Hội đồng Khoa học tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch đối với sản phẩm lúa và thủy sản tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2025”: Có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và Ngành nghề nông thôn Hà Nội.

2. Đề tài “Nghiên cứu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, chất bảo quản trong rau, củ, quả, thịt cá và đề xuất giải pháp khắc phục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”: Có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

3. Đề tài “Nghiên cứu và triển khai mô hình quản lý sức khỏe cộng đồng theo giải pháp thông minh tại tỉnh Kiên Giang”: Có 02 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang.

4. Đề tài “Nghiên cứu xây dưng quy trình trồng nấm tràm (Tylopilus felleus) và xây dựng nhãn hiệu tập thể tại tỉnh Kiên Giang”: Có 02 hồ sơ đăng ký của các đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang và Viện Nghiên cứu và Phát triển CNSH (Trường ĐH Cần Thơ). Tuy nhiên, chỉ có 01 hồ sơ đạt yêu cầu của đơn vị Trường Đại học Kiên Giang. Riêng hồ sơ của Viện Nghiên cứu và Phát triển CNSH (Trường ĐH Cần Thơ) không đạt yêu cầu do tên không đúng theo danh mục đặt hàng của UBND tỉnh Kiên Giang và cấp triển khai là cấp cơ sở.

5. Đề tài “Nghiên cứu nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương, kết hợp du lịch, trưng bày và trình diễn mô hình KH&CN”: Không có hồ sơ đăng ký.

6. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa đặc trưng cho 03 vùng du lịch tỉnh Kiên Giang”: Có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ.

7. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao ở TP. Rạch Giá và TX. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang”: Không có hồ sơ đăng ký.

8. Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá thát lát (Notopterus notopterus) tại tỉnh Kiên Giang”: Có 02 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang và Trường Đại học Nha Trang.

9. Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen kỳ tôm (Physignathus cocincinus) và càng cuốc (Varanus bengalesis nebulosa Gray) tại tỉnh Kiên Giang”: Không có hồ sơ đăng ký.

10. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”: Có 04 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

11. Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình giai đoạn hiện nay”: Có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang.

12. Đề tài “Nghiên cứu và biên soạn sách “Kiên Giang - Nhân vật chí” từ khi thành lập Trấn Hà Tiên đến nay.”: Có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ.

Trên cơ sở kết quả mở hồ sơ nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện hành. Dự kiến thời gian họp xem xét, tuyển chọn vào cuối tháng 11/2017 và đầu năm 2018./.

Ánh Nguyệt, Phòng QLKH

Ánh Nguyệt, Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo