Thông qua đề cương đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018 tại Giang Thành A A

28/11/2017
Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã quan tâm, hỗ trợ các địa phương trong tỉnh thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở nhằm ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất, nâng cao nhận thức người dân về vai trò của KH&CN trong đời sống sản xuất, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Trong năm 2018, Sở KH&CN đã phê duyệt hỗ trợ huyện Giang Thành thực hiện đề tài cấp cơ sở “Phân lập và tuyển chọn nấm rễ và vi khuẩn nội sinh giúp tăng cường khả năng chống chịu phèn, mặn ở cây lúa tại huyện Giang Thành” do TS. Nguyễn Văn Lẹ làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là chọn ra được một số giống lúa có khả năng chịu phèn, mặn tốt từ các giống lúa được sản xuất phổ biến tại địa phương; Tuyển chọn được một số chủng vi khuẩn nội sinh và nấm rễ giúp tăng khả năng chịu phèn, mặn, tăng năng suất và sản lượng lúa; Có quy trình canh tác phù hợp đối với các giống lúa được chọn.

Trên cơ sở đó, sáng ngày 22/11/2017, UBND huyện Giang Thành đã tổ chức họp Hội đồng thông qua thuyết minh đề cương đề tài nêu trên. Hội đồng do ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch.

Qua xem xét hồ sơ đề tài, hầu hết các thành viên Hội đồng, đại biểu thống nhất với tính cấp thiết phải thực hiện, tuy nhiên chủ nhiệm đề tài cần nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các vấn đề theo góp ý của Hội đồng và đại biểu đề hoàn thiện hồ sơ, cụ thể: Phần tổng quan cần bổ sung vị trí địa lý, thực trạng sản xuất lúa tại địa phương; Phần mục tiêu cụ thể cần gọn lại; Nội dung nghiên cứu bám theo mục tiêu đặt ra và làm rõ từng công việc thực hiện cho từng nội dung; Bổ sung phương pháp đo, đếm theo dõi các chỉ tiêu nông học; Sản phẩm cần bổ sung sản lượng, năng suất lúa, báo cáo tổng kết, bộ số liệu, CD chứa dữ liệu đề tài và một số nội dung liên quan khác. Kết quả đề tài được thành viên Hội đồng thống nhất thông qua để triển khai thực hiện.

Từ các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, đại biểu và lắng nghe ý kiến giải trình của chủ nhiệm đề tài, ông Bùi Văn Mến - Chủ tịch Hội đồng tổng hợp, kết luận như sau: Thống nhất theo các ý kiến của thành viên Hội đồng, đại biểu, đề nghị các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở KH&CN để tiến đến thẩm định dự trù kinh phí, ký hợp đồng thực hiện./.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo