Thông qua thuyết minh đề cương đề tài cấp cơ sở huyện Vĩnh Thuận A A

18/12/2017
Vùng U Minh Thượng là một trong 4 vùng sinh thái của tỉnh có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là thủy sản nước lợ mặn. Đối tượng chính của vùng này là tôm sú, tôm chân trắng và một số loài thủy sản khác. Những năm gần đây việc phát triển các mô hình nuôi và hình thức nuôi đã mở ra nhiều hướng đi mới cho nông dân tại địa phương. Điển hình là mô hình nuôi kết hợp nhiều loại thủy sản nhằm nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích cũng như góp phần cải tạo môi trường tiến đến xây dựng mô hình nuôi bền vững.

Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2017 và Thông báo số 461/TB-SKHCN ngày 25/9/2017 của Sở KH&CN, vào ngày 13/12/2017 Hội đồng KH&CN huyện đã thống nhất thông qua thuyết minh đề cương của đề tài “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn với 2 loại tôm dựa trên mô hình bán thâm canh. Tại cuộc họp Nhóm Nghiên cứu đã thông qua thuyết minh đề cương của đề tài và các nội dung công việc cụ thể cần thực hiện khi triển khai thực hiện mô hình.

Kết quả sau một buổi làm việc, các thành viên Hội đồng KH&CN huyện đã có nhiều ý kiến góp ý cho thuyết minh đề cương nhằm hoàn chỉnh nội dung để triển khai thực hiện. Thay mặt Hội đồng, ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng KH&CN chuyên đề kết luận và thống nhất theo góp ý đóng góp của thành viên Hội đồng. Đồng thời đề nghị Nhóm Nghiên cứu bổ sung chỉnh sửa thuyết minh đề cương đảm bảo các mục tiêu cụ thể như: (1) Xây dựng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn với 2 loại tôm chân trắng và tôm càng xanh dựa trên mô hình bán thâm canh với tỷ lệ sống trên 80%, năng suất tôm chân trắng đạt 15 tấn/ha/vụ và tôm càng xanh 4 tấn/ha/vụ nuôi; (2) Hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật nuôi tôm 2 giai đoạn với 2 loại tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh dựa trên mô hình bán thâm canh phù hợp cho địa phương; (3) Tổ chức tập huấn, hội thảo cho 80 lượt cán bộ và nông dân được tham gia./.

Anh Đào - Phòng QLKH cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo