Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Bảo tồn nguồn gen cá Bóp tại xã đảo Nam Du, huyện Kiên Hải A A

18/01/2018
Với mục tiêu thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá Bóp để khai thác và phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng biển, năm 2015 tỉnh Kiên Giang phê duyệt triển khai thực hiện dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá Bóp (Rachycentron canadum) tại tỉnh Kiên Giang” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang chủ trì thực hiện, KS. Trần Thanh Sơn làm chủ nhiệm.

Đoàn kiểm tra thực tế tại bè nuôi cá

Ngày 11/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai thực hiện các mô hình nuôi vỗ cá bố mẹ và nuôi thương phẩm cá Bóp tại xã đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tham gia Đoàn kiểm tra có ThS. Lã Ánh Nguyệt - Phó trưởng Phòng, CN. Tạ Băng Hồ - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN; KS. Trần Thanh Sơn - Chủ nhiệm dự án; KS. Đỗ Trung - Thư ký dự án; ông Phan Quang Huy - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Nam Du; ông Phạm Văn Đấu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Du; KS. Phạm Văn Đang - Cán bộ khuyến nông cơ sở xã Nam Du; bà Cao Thanh Như - Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra đã đến làm việc tại hộ ông Lê Văn Phụng, chủ hộ của mô hình nuôi vỗ cá Bóp bố mẹ. Qua kiểm tra thực tế tại bè nuôi, sau hơn 01 năm nuôi vỗ, 10 cá Bóp bố mẹ phát triển tốt, trọng lượng bình quân 14,7 kg/con, tỷ lệ sống đến thời điểm kiểm tra đạt 100%, cá cái đã mang trứng và tham gia sinh sản tự nhiên được 2-3 đợt. Tuy nhiên do Trại sản xuất giống thủy sản Ba Hòn chưa hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất để ương cá bột lên cá giống, nên dự án chưa thu trứng gửi cho Trại để ương, do đó việc hoàn thiện quy trình ương giống cho dự án chưa được thực hiện.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra thực tế tại bè nuôi của hộ ông Lương Quốc Khởi, chủ hộ của mô hình nuôi cá Bóp thương phẩm từ nguồn giống thu gom tự nhiên. Đến nay cá tăng trưởng và phát triển tốt, trọng lượng trung bình đạt 400 g/con, cá không bị bệnh. Tuy nhiên, do đàn cá thu gom từ giống tự nhiên nên sau hơn 01 năm nuôi, cá thương phẩm phân cỡ mạnh.


Kiểm tra đàn cá nuôi thương phẩm tại hộ ông Lương Quốc Khởi (hình trái);
Kiểm tra đàn cá bố mẹ tại hộ ông Lê Văn Phụng (hình phải)

Qua kiểm tra mô hình của 02 chủ nuôi  đều có sổ ghi chép, theo dõi các chỉ tiêu về tăng trưởng, môi trường của mô hình, các thông tin ghi đầy đủ các đợt lấy mẫu. Ngoài ra, dự án đã có hợp đồng cụ thể với KS. Phạm Văn Đang - Cán bộ khuyến nông cơ sở xã Nam Du trực tiếp theo dõi, lấy các chỉ tiêu của mô hình theo định kỳ và đột xuất khi cần thiết. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trại sản xuất giống thủy sản Ba Hòn để tiếp nhận trứng thu gom từ mô hình nuôi vỗ cá Bóp bố mẹ và ương lên cá giống, hoàn thiện Quy trình ương giống phục vụ dự án. Bên cạnh đó, chủ nhiệm dự án và nhóm thực hiện cần có kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung còn lại của dự án gồm: Tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu của 02 mô hình; tổ chức ương giống 2 đợt; tổ chức 01 cuộc hội thảo; tổ chức đánh giá, nghiệm thu cơ sở và hoàn thiện hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đúng theo tiến độ thực hiện của dự án./. Ánh Nguyệt – PTP. Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo