Kiểm tra tiến độ đề tài Nghiên cứu phát triển mô hình tôm – lúa hiệu quả và xây dựng nhãn hiệu tập thể tại vùng U Minh Thượng A A

01/02/2018
Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường cho người dân thuộc vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, năm 2017 tỉnh Kiên Giang phê duyệt triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình tôm – lúa hiệu quả và xây dựng nhãn hiệu tập thể tại vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang chủ trì thực hiện, ThS. Hoàng Trung Kiên – Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm. Đến nay đề tài đã triển khai được 06 tháng.

Sáng ngày 26/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai thực hiện các nội dung đã thực hiện của đề tài. Tham gia đoàn kiểm tra có TS. Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc, ThS. Huỳnh Phước Thái – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, ThS. Lã Ánh Nguyệt – Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng, Sở KH&CN; ThS. Hoàng Trung Kiên - chủ nhiệm đề tài; ThS. Lê Văn Dũng – thư ký đề tài; ông Ngô Trấn Hỷ - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện An Biên; ông Trương Văn Lưu – Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Biên; ông Nguyễn Minh Huy – Phó Giám đốc Công ty TNHH Lập Hưng, đơn vị đăng ký bao tiêu lúa của đề tài.


Đoàn kiểm tra mô hình của ông Nguyễn Văn Nhiều và tôm sú 10 ngày tuổi tại hộ ông Phạm Hữu Biền

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế các mô hình canh tác sản xuất tôm sú – lúa cao sản theo hướng sản xuất sạch tại hộ ông Nguyễn Văn Lừng, ông Hứa Thanh Tùng cùng ngụ tại ấp Hai Sàng, xã Nam Yên, huyện An Biên; hộ ông Phạm Hữu Biền ngụ tại Khu Phố 3, Thị trấn thứ 11, huyện An Minh; hộ ông Nguyễn Văn Nhiều ngụ ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Qua kiểm tra các mô hình đã thu hoạch xong vụ lúa. Năng suất lúa trung bình đạt khoảng 5 tấn/ha, được Công ty TNHH Lập Hưng bao tiêu với giá trung bình 6.800 đồng/kg, lợi nhuận thu được khoảng 21.500.000 đồng/ha. Hiện tại các hộ đang thả ương dưỡng tôm sú trong vèo được 10 - 15 ngày, chuẩn bị cho vụ tôm. Đoàn kiểm tra độ mặn thực tế tại các ruộng là khoảng 5‰. 

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài có triển khai bố trí các thí nghiệm thử nghiệm các biện pháp canh tác thích hợp giúp cải thiện chất lượng đất, năng suất lúa và tôm trong mô hình tôm sú – lúa. Từ tháng 9/2017, đề tài đã bố trí thí nghiệm xác định hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong vụ lúa để cải thiện đất nhiễm mặn. Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra tại hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa, ấp Yên Quý, xã Nam Yên, huyện An Biên, nơi triển khai thí nghiệm. Tại thời điểm kiểm tra, lúa đã được thu hoạch xong. Nhìn chung ruộng chọn làm thí nghiệm của đề tài có điều kiện canh tác tốt, các nghiệm thức bố trí đúng theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên và có bờ ngăn giữa các nghiệm thức.

 

                                                Đoàn kiểm tra ruộng bố trí thí nghiệm tại hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được của đề tài, cơ bản đề tài đã triển khai theo đúng tiến độ đề ra, tuy nhiên điều tra hiện trạng đầu kỳ chưa thực hiện. Đoàn kiểm tra kiến nghị Nhóm thực hiện đề tài tiếp tục triển khai các nội dung còn lại, đặc biệt tiến hành điều tra hiện trạng đầu kỳ ngay; ngoài ra, Nhóm thực hiện đề tài cần báo cáo thường xuyên về Sở KH&CN để hỗ trợ, xử lý các khó khăn vướng mắc xảy ra (nếu có)./.

 

Ánh Nguyệt – PTP. Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo