Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở tại huyện U Minh Thượng và An Minh A A

06/03/2018
Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-SKHCN ngày 19/10/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2016 (đợt 2) đến nay một số đề tài thực hiện đã đạt được kết quả nhất định. Nhằm đảm bảo công tác quản lý, theo dõi các đề tài KH&CN triển khai đúng nội dung công việc và tiến độ thực hiện. Vào ngày 28/02/2018, Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra 03 đề tài tại 2 huyện U Minh Thượng và An Minh. Với thành phần tham dự gồm: Đại diện Ban Giám đốc Sở KH&CN, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở, Phòng Quản lý KH&CN; Phía đại diện địa phương có Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Nhóm nghiên cứu đề tài và hộ thực hiện đề tài. Kết quả kiểm tra được ghi nhận như sau:

Tại hộ ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Tổ công tác đã kiểm tra mô hình đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sinh sản và ương, nuôi càng đước thương phẩm trên địa bàn huyện U Minh Thượng”, do ông Lê Hoàng Vũ làm chủ nhiệm. Thực tế mô hình có quy mô diện tích 150 m2 được chuẩn bị khu vực bờ cát cho càng đước sinh sản. Số lượng thả giống bố mẹ sinh sản là 20 con, đạt 100% theo thuyết minh đề cương, thời gian thả giống vào tháng 3/2017. Hiện nay càng đước bắt đầu sinh sản và hiện đã thu 5 ổ với tổng số trứng là 25, trung bình trong mỗi ổ là 5 trứng thấp hơn so thuyết minh đề cương (9 trứng/ổ). Tỷ lệ đẻ đạt 33% so với kế hoạch. Trứng được cho vào thùng xốp ấp nhân tạo với các chỉ tiêu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và thời gian nở của trứng càng đước.
Tại hộ ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Tổ công tác đã kiểm tra mô hình đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sinh sản và ương, nuôi càng đước thương phẩm trên địa bàn huyện U Minh Thượng”, do ông Lê Hoàng Vũ làm chủ nhiệm. Thực tế mô hình có quy mô diện tích 150 m2 được chuẩn bị khu vực bờ cát cho càng đước sinh sản. Số lượng thả giống bố mẹ sinh sản là 20 con, đạt 100% theo thuyết minh đề cương, thời gian thả giống vào tháng 3/2017. Hiện nay càng đước bắt đầu sinh sản và hiện đã thu 5 ổ với tổng số trứng là 25, trung bình trong mỗi ổ là 5 trứng thấp hơn so thuyết minh đề cương (9 trứng/ổ). Tỷ lệ đẻ đạt 33% so với kế hoạch. Trứng được cho vào thùng xốp ấp nhân tạo với các chỉ tiêu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và thời gian nở của trứng càng đước.


Mô hình nuôi càng đước sinh sản tại huyện U Minh Thượng

Tổ kiểm tra đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện đề tài của Nhóm nghiên cứu và Đơn vị chủ trì đã thực hiện các công việc như: Triển khai thả giống, tập huấn quy trình cho người dân, theo dõi các chỉ tiêu ấp trứng càng đước... Đề tài cơ bản đảm bảo tiến độ về kế hoạch thời gian thực hiện. Tuy nhiên, Tổ kiểm tra đề nghị Nhóm nghiên cứu cần nhanh chóng tổ chức triển khai các công việc còn lại đảm bảo thời gian theo tiến độ đề tài.


                                                                                                         Thùng ấp trứng càng đước

Theo Hợp đồng số 30/HĐ-SKHCN ngày 19/12/2016 của Sở KH&CN về việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân tạo cá trê vàng bản địa vùng U Minh Thượng và thử nghiệm nuôi thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo”, do ông Châu Ngọc Sơn làm chủ nhiệm đề tài. Nhóm nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện mô hình sinh sản tại Trại thực nghiệm sản xuất giống và nuôi thủy sản kênh 20 và mô hình nuôi thương phẩm tại hộ ông Phan Thành Nhãn ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.


Ao nuôi và cá trê vàng đạt kích cỡ thương phẩm

Qua báo cáo của Nhóm nghiên cứu, đề tài triển khai các nội dung như: Tập huấn quy trình kỹ thuật cho 30 hộ dân (tháng 8/2017); Triển khai quy trình sinh sản nhân tạo cá trê vàng với 200 kg cá bố mẹ được nuôi vỗ (tuyển chọn được 70 kg cá bố mẹ), sinh sản 1.000.000 cá bột, đã ương nuôi và xuất bán (tháng 9/2017); Triển khai quy trình nuôi thương phẩm với qui mô diện tích 1.000 m2, thả 45 kg giống (cở 200 con/kg), thời gian thả giống vào ngày 21/11/2017.

Thực tế kiểm tra tại mô hình được ghi nhận kết quả như sau: Mô hình bố trí một ao nuôi, bờ ao cao hơn mực nước 0,5-0,7 m; thu mẫu cá cân thử trọng lượng khoảng 7 con/kg, cá có màu sắc sáng, khỏe mạnh, không ghi nhận bệnh tật bất thường; Thức ăn công nghiệp bổ sung dạng viên nổi, chế độ ăn 2 lần/ngày; Chủ hộ có sổ nhật ký ghi nhận thông tin về chỉ tiêu môi trường, lượng thức ăn, chỉ tiêu kiểm tra trọng lượng cá định kỳ hàng tháng. Từ kết quả thực tế, Tổ kiểm tra ghi nhận khối lượng công việc hoàn thành của nhóm nghiên cứu, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm so thuyết minh đề cương. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng đã nhắc nhở Nhóm nghiên cứu cần rà soát lại đề cương để triển khai cụ thể các nội dung công việc tiếp theo như: tổ chức Hội thảo, báo cáo đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kinh tế của mô hình để nghiệm thu đề tài trong tháng 3/2018.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã kiểm tra đề tài “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất lúa mùa Rẻ hành đạt tiêu chuẩn VietGAP” tại huyện An Minh, theo Hợp đồng số 01/HĐ-SKHCN ngày 08/5/2017 của Sở KH&CN. Đề tài sau khi được phê duyệt đến nay đã chưa thực hiện các nội dung công việc theo thuyết minh đề cương. Theo báo cáo của ông Lê Hữu Minh chủ nhiệm đề tài, nguyên nhân tiến độ đề tài chậm do hiện nay Nhóm nghiên cứu không tìm được giống lúa mùa Rẻ hành để thực hiện nội dung mô hình. Tuy nhiên trên địa bàn vùng U Minh Thượng còn giống lúa Trắng tép vàng bản địa, Nhóm nghiên cứu đề nghị chuyển sang đối tượng này để tiếp tục nghiên cứu. Đối với địa phương, việc xây dựng đề tài nhằm nghiên cứu và phát huy tính bền vững của mô hình tôm - lúa là hết sức cần thiết, nhằm giúp cho nông dân an tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Qua báo cáo của các Nhóm nghiên cứu và các ý kiến đóng góp của phòng chuyên môn, thay mặt Sở KH&CN TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở kết luận như sau: Đối với đề tài “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất lúa mùa Rẻ hành đạt tiêu chuẩn VietGAP” đã trễ tiến độ gần 10 tháng và không có giống lúa để triển khai mô hình, do đó yêu cầu ngưng thực hiện đề tài trên; đề nghị Nhóm nghiên cứu và đơn vị chủ trì nhanh chóng hoàn chỉnh các hồ sơ để thanh lý hợp đồng theo quy định; Đối với đề xuất nghiên cứu về giống lúa Trắng tép vàng, Nhóm nghiên cứu cần xây dựng đề xuất đề tài trình Sở KH&CN xem xét danh mục đề tài, dự án thực hiện năm 2019.

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung công tác triển khai thực hiện các đề tài khá tốt tốt, nội dung công việc có bám theo thuyết minh đề cương. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và điều kiện thực tế chưa đảm bảo đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện và tiến độ triển khai đề tài. Do đó, công tác kiểm tra nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân tham gia thực hiện đề tài và hỗ trợ công tác quản lý của phòng chuyên môn trong xây dựng triển khai đề tài cấp cơ sở. Từ đó kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót nhằm chấn chỉnh, đề xuất hướng giải quyết trong quá trình thực hiện./.


Anh Đào (CV Phòng QL KH&CN cơ sở)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo