Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài tại huyện Giồng Riềng A A

14/03/2018
Giồng Riềng là một huyện thuần nông, với diện tích tự nhiên hơn 63.400 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 57.518 ha, chủ yếu là trồng lúa, cây ăn trái, vườn tạp… Với điều kiện thuận lợi của huyện là nằm ở vùng Tây sông Hậu nên đất đai màu mỡ, thổ nhưỡng phù sa bồi đắp, nước ngọt quanh năm; Đây cũng là một trong những điều kiện để phát triển trồng cây ăn trái như: sầu riêng, măng cụt, xoài, quýt, thanh long, … Trong đó, đặc sản nổi bật nhất là giống măng cụt sông Cái Bé và sầu riêng Ngọc Hòa - Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng. Hai sản phẩm trên đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận Nhãn hiệu tập thể và được đưa vào Đề án số 45/ĐA-SKHCN ngày 11/4/2014 của Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) về “Bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Vườn sầu riêng tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng

Nhằm mục tiêu phát triển quy hoạch diện tích vườn cây ăn trái của huyện Giồng Riềng đến năm 2020 đạt diện tích chuyên canh là 1.000 ha, đa canh là 3.200 ha. Đồng thời bảo tồn nguồn giống đặc sản của địa phương, Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-SKHCN ngày 02/10/2015 phê duyệt danh mục mô hình ứng dụng KH&CN cấp cơ sở năm 2016, thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình nhân giống để bảo tồn giống sầu riêng, măng cụt Ngọc Hòa - Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng”, do ông Nguyễn Duy Khanh làm chủ nhiệm đề tài.

Thực hiện công tác quản lý, theo dõi các đề tài KH&CN triển khai đúng nội dung công việc và kế hoạch thời gian. Vừa qua vào ngày 02/3/2018, Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra tiến độ đề tài, với thành phần tham dự  gồm: Đại diện Ban Giám đốc Sở KH&CN, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở, Phòng Quản lý KH&CN; Về phía địa phương có Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Nhóm nghiên cứu đề tài cùng tham dự. Đại diện Nhóm nghiên cứu, bà Lê Huỳnh Thái Như - Thư ký đề tài báo cáo các nội dung công việc thực hiện trong thời gian qua như: Tổ chức điều tra khảo sát 20 hộ, tổng hợp xử lý số liệu đánh giá thực trạng tình hình tại địa phương, chọn 02 hộ thực hiện mô hình nhân giống (có thay đổi 01 địa điểm thực hiện so với thuyết minh đề cương), chuẩn bị cây giống gốc ghép sầu riêng,… Đồng thời dự kiến tiến hành các kỹ thuật nhân giống sầu riêng, măng cụt vào tháng 4/2018 nhằm đảm bảo lịch thời vụ.

 

Đoàn kiểm tra đề tài

Sau báo cáo của Nhóm nghiên cứu và ý kiến đóng góp của phòng chuyên môn, thay mặt Sở KH&CN, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở nhận xét: Nội dung đề tài là rất cần thiết nhằm mục tiêu phát triển và bảo tồn nguồn giống cây trồng đặc sản của địa phương; Qua đó đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đạt hiệu quả; Thống nhất thời gian gia hạn thực hiện đề tài đến tháng 11/2018; Yêu cầu Nhóm nghiên cứu định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ về Sở KH&CN để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Nhìn chung công tác kiểm tra đề tài đã từng bước có nhiều chuyển biến và đi vào chiều sâu. Từ đó, ngày càng nâng lên vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý KH&CN từ cấp tỉnh đến huyện nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

 

Trương Thị Anh Đào - P. QLKH&CN cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo