Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp dạy và học tiếng Khmer cho học sinh - sinh viên người Khmer tỉnh Kiên Giang A A

20/04/2018
Ở Kiên Giang, hàng năm có trên vài ngàn học sinh dân tộc thiểu số Khmer ở các trường học vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer được học tiếng mẹ đẻ của mình ngay trong trường tiểu học tại địa phương. Một số nơi trong trường phổ thông không có điều kiện để mở lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số Khmer cho các em học sinh dân tộc thiểu số Khmer thì các vùng đó được các sư sãi hoặc Achar (người có thời gian trải qua việc tu học lâu trong chùa - biết chữ Khmer nhiều nhờ học giáo lý Phật bằng ngôn ngữ Khmer) tổ chức dạy riêng tại Chùa vào dịp hè hoặc vào những ngày nghỉ cuối tuần (Thứ bảy, Chủ nhật), Đội ngũ giáo viên đảm nhiệm việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số Khmer khá đông, nhưng chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số Khmer chưa cao, công tác quản lý chưa đồng bộ, thống nhất và chưa hiệu quả. Ngay cả sau khi Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 đã được ban hành.

Chủ nhiệm đề tài (người thứ 2 dãy bên trái) đang tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng

Từ những lý do trên, đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp dạy và học tiếng Khmer cho học sinh - sinh viên người Khmer tỉnh Kiên Giang” được triển khai nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình dạy học chữ Khmer của con em đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, rút ra những mặt hạn chế và ưu điểm để đề xuất định hướng cách dạy học đạt kết quả cao hơn, giúp các em học tập tốt, hiểu biết khá toàn diện về văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ mẹ đẻ song song với tiếng Việt (tiếng phổ thông) trong định hướng, lựa chọn nghề nghiệp của bản thân sau khi rời ghế nhà trường.

Trên tinh thần đó, Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang thống nhất chọn Trường Cao đẳng Sư phạm chủ trì thực hiện đề tài và ThS. Danh Sol làm chủ nhiệm. Sau thời gian nghiên cứu, chiều ngày 28/4/2018 tại Phòng họp Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài nêu trên.

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là:

Đánh giá hiện trạng dạy và học chữ Khmer cho học sinh – sinh viên người Khmer tỉnh Kiên Giang nhằm rút ra những mặt được và chưa được để đề xuất các giải pháp dạy học chữ Khmer cho học sinh – sinh viên ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

 

TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ Sở KH&CN (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã khảo sát, đánh giá hiện trạng dạy học chữ Khmer cho học sinh - sinh viên trong Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. (ii) Đề xuất các giải pháp, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy học chữ dân tộc thiểu số Khmer cho học sinh – sinh viên; (iii) Đã triển khai một số giải pháp ưu tiên nhằm nâng cao chất dạy học chữ Khmer cho học sinh – sinh viên trong thời gian tới.

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của nhóm thực hiện đề tài. Đề tài cơ bản đã triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu đề ra.Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Hình thức: Cần rà soát các lỗi đánh máy, câu, từ ngữ sử dụng trong toàn báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, đủ nghĩa; tránh lặp lại nội dung trình bày; Trang tóm tắt tiếng Anh, tiếng Khmer và tiếng Việt cần tách riêng ra từng trang cho từng loại ngôn ngữ. Tổng quan tài liệu: Lược bỏ các tài liệu và nội dung lược khảo không liên quan với nội nghiên cứu, bố cục lại phần tổng quan theo 03 mục tiêu nghiên cứu của đề tài; bổ sung thực trạng dạy và học tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; bổ sung các giáo trình dạy chữ Khmer, tài liệu tự học chữ Khmer do Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản; trình bày thêm tình hình kinh tế - xã hội và tự nhiên của tỉnh Kiên Giang, trong đó có trình bày về giáo dục nói chung và việc dạy và học tiếng Khmer nói riêng. Kết quả và thảo luận: Cần đánh giá thêm về thực trạng dạy và học tiếng Khmer ở các trường được điều tra, khảo sát; bổ sung các đánh giá, nhận xét của Nhóm Nghiên cứu về thực trạng qua các số liệu thu thập được; đánh giá kỹ hơn về thực trạng dạy và học tiếng Khmer của Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang để làm cơ sở so sánh, đánh giá kết quả triển khai thí điểm một số giải pháp ưu tiên. Cần trình bày ngắn gọn, đầy đủ các nhóm giải pháp được đề xuất; kết quả lựa chọn các giải pháp ưu tiên để triển khai áp dụng thí điểm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Khmer. Bổ sung thêm 02 Nhóm giải pháp đó là: Nhóm giải pháp quản lý trong dạy và học; Nhóm giải pháp chuyên môn cho giáo viên.

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu và thống nhất cho nghiệm thu đề tài với kết quả C./.

 

Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo