Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở và hướng dẫn viết-chấm sáng kiến A A

24/04/2018
Theo thống kế số liệu báo cáo của Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cơ sở từ năm 2015 đến nay có 335 mô hình, đề tài, dự án cấp cơ sở được phê duyệt triển khai thực hiện. Qua đó có trên 30 đơn vị chủ trì thực hiện gồm: các Trường Cao đẳng, Đại học, Bệnh viện, các Trung tâm, Liên hiệp các Hội KHKT, Hội Nông dân tỉnh,… và các huyện/thị/thành phố trong tỉnh. Công tác tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục về quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở được quan tâm và triển khai bước đầu đạt hiệu quả nhất định như: đề tài nuôi rắn Ri Voi, nuôi cá chim Vây Vàng, sinh sản nhân tạo cá trê vàng U Minh Thượng, nuôi tôm sú,… mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai không ít những đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc về việc áp dụng văn bản quản lý nhà nước, thông tin, biểu mẫu cập nhật không kịp thời, các thủ tục về ngưng thực hiện đề tài… Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tập trung chủ yếu các nguyên nhân sau: các đơn vị thường xuyên thay đổi nhân sự phụ trách lĩnh vực KH&CN, chưa có văn bản quy định chính thức đối với đề tài, dự án cấp cơ sở, một số bộ phận trí thức và lãnh đạo chưa thật sự quan tâm phát triển nghiên cứu KH&CN… Từ đó, công tác quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở từ tỉnh, huyện và các đơn vị cơ sở còn lúng túng, bất cập và các nghiên cứu chưa thật sự đi vào chiều sâu và ứng dụng rộng rãi.

Từ thực tiễn tình hình trên, vào ngày 13/4/2018 Sở KH&CN đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở và hướng dẫn viết - chấm hồ sơ sáng kiến. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị/thành phố trong tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Sở  KH&CN, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Sau phần giới thiệu, tuyên bố lý do và thông qua chương trình làm việc, Đại biểu được nghe thông qua 04 báo cáo tham luận gồm:

1. Công tác quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở trong tỉnh Kiên Giang - Đề xuất các giải pháp (ông Nguyễn Thanh Sơn - Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, trình bày).

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả viết sáng kiến kinh nghiệm và công tác  xét sáng kiến kinh nghiệm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (ông Lê Thái Bình - Phòng GD&ĐT TP. Rạch Giá, trình bày).

3. Về công tác xét sáng kiến và một số giải pháp nâng cao hiệu quả viết và xét sáng kiến cấp cơ sở huyện Kiên Lương (bà Lê Minh Liên - Phòng Nội vụ huyện Kiên Lương, trình bày).

4. Chia sẻ kinh nghiệm trong viết và chấm sáng kiến (TS. Nguyễn Xuân Niệm - PGĐ Sở KH&CN, trình bày).

 

Bà Lê Minh Liên - Phòng Nội vụ huyện Kiên Lương báo cáo tham luận

Qua gợi ý thảo luận của chủ tọa Hội nghị, các Đại biểu đã có 7 lượt ý kiến và 5 lượt trao đổi thông tin qua phiếu đặt câu hỏi. Nội dung trao đổi tập trung các vấn đề như: Sớm xúc tiến UBND Tỉnh ban hành quy định quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở; Đề tài KH&CN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả có được xét sáng kiến không? Tỷ lệ ứng dụng của các kết quả đề tài và sáng kiến hiện nay ra sao? Đề xuất tập huấn về xây dựng hồ sơ sáng kiến và chấm sáng kiến cho Hội đồng sáng kiến cấp huyện…

Kết thúc thảo luận, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ trì Hội thảo ghi nhận và trao đổi với Đại biểu về nội dung một số vấn đề có liên quan: Sở KH&CN tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh ban hành sớm quy định quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở; Tỷ lệ áp dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở là trên 85%; Đối với đề xuất tập huấn cho Hội đồng sáng kiến của huyện/thị/thành phố thì đề nghị các đơn vị huyện/thị/thành phố có văn bản gởi về Sở KH&CN để tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện; Sáng kiến là vấn đề phát sinh và liên tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức lao động nên cần được duy trì và phát huy;… Về chất lượng buổi Hội thảo được đánh giá là sôi nổi, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung truyền đạt phù hợp và cấp thiết đối với công tác quản lý KH&CN của địa phương. Từ kết quả trên cho thấy vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý từ tỉnh đến huyện ngày càng được nâng lên về nội dung, chất lượng./.

 

Anh Đào (Chuyên viên P.QLKHCN cơ sở)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo