Thông qua đề cương đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dưa Hoàng Kim đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Vĩnh Thuận” A A

24/04/2018
Hiện nay, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong sản xuất nông nghiệp nhằm gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp đang ngày càng được các cấp chính quyền địa phương quan tâm phát triển, trong đó, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Một trong những tiêu chuẩn đạt tiêu chí về trên phải kể đến là Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, gọi tắt là VietGAP được áp dụng phổ biến hiện nay. Quy trình này được ban hành tại Quyết định số 379 /QĐ-BNN-KHCN 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ những lợi ích tích cực và điều kiện tự nhiên của huyện Vĩnh Thuận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện xây dựng đề xuất đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dưa Hoàng Kim (Cucumis sativus var. conomon) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Vĩnh Thuận”; và được Hội đồng xác định danh mục đề tài của Sở KH&CN thống nhất đưa vào thực hiện năm 2018 theo Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 01/02/2018.

Các đại biểu tham dự buổi họp

Nội dung đề tài được Tiến sĩ Nguyễn Văn Lẹ - Chủ nhiệm đề tài thông qua Hội đồng KH&CN huyện Vĩnh Thuận vào ngày 09/4/2018 vừa qua. Nhóm nghiên cứu đã trình bày các mục tiêu cụ thể của đề cương như: (1) Xác định thực trạng sản xuất và tiêu thụ dưa Hoàng Kim tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; (2) Có được mô hình sản xuất dưa Hoàng Kim đạt tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng nhãn hiệu tập thể; (3) Thành lập hợp tác xã sản xuất dưa Hoàng Kim đạt chuẩn VietGAP. Với các phương pháp triển khai như: điều tra; xây dựng mô hình; theo dõi chỉ tiêu; đăng ký nhãn hiệu… Nhóm nghiên cứu đã đề ra 02 nội dung thực hiện chính là: Mô hình canh tác dưa Hoàng Kim đạt tiêu chuẩn VietGAP Xây dựng nhãn hiệu tập thể dưa Hoàng Kim tại huyện Vĩnh Thuận.

Sau phần trình bày của Nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng lần lượt góp ý xây dựng đề cương đề tài. Qua 6 lượt đóng góp ý kiến của thành viên với các nội dung như: Phần tổng quan cần bổ sung sơ lược về quy trình VietGAP được áp dung hiện nay; Mục tiêu cụ thể về xác định thực trạng bằng điều tra phiếu, bổ sung số lượng nông dân được tham gia tập huấn, hội thảo; Về nội dung thực hiện nhóm nghiên cứu cần trình bày chi tiết về kỹ thuật như: Quy mô thực hiện của mô hình, phương pháp cải tạo đất, ươm cây con, phân bón và cách bón phân, chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh,… có hình ảnh, sơ đ minh họa. Làm rõ tính khoa học của mô hình là kỹ thuật tưới nhỏ giọt và phương pháp trồng (trên giàn và dưới đất)… Đại diện Nhóm nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Lẹ - Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn chỉnh đề cương đề tài. Phát biểu tại cuộc họp, TS. Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận những nội dung đề xuất của Nhóm nghiên cứu, đồng thời đóng góp những ý kiến chuyên môn kỹ thuật KH&CN như kỹ thuật trồng giàn, trồng có màng phủ,… nhằm giúp Nhóm nghiên cứu điều chỉnh và hoàn thiện đề cương.

 

TS. Nguyễn Văn Lẹ - Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung TMĐC

Thay mặt Hội đồng, ông Trịnh Tài Hiền - Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu ghi nhận ý kiến của thành viên Hội đồng, đề nghị Nhóm nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung vào đề cương đảm bảo đạt yêu cầu. Mục tiêu cụ thể đề tài cần đạt là: (1) Xác định thực trạng sản xuất và tiêu thụ dưa Hoàng Kim tại huyện Vĩnh Thuận; (2) Xây dựng mô hình sản xuất dưa Hoàng Kim đạt tiêu chuẩn VietGAP (02 ha), năng suất ước đạt 25 tấn/ha và được cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ xây dựng nhãn hiệu tập thể; (3) Chuyển giao quy trình qua tập huấn, hội thảo cho 40 nông dân tham gia.

Hội đồng nhất bỏ phiếu chấm điểm nội dung thuyết minh đề cương đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dưa Hoàng Kim (Cucumis sativus var. conomon) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Vĩnh Thuận” đạt trung bình 85 điểm. Với huyện Vĩnh Thuận đây là một mô hình mới và có tiềm năng nhân rộng tại địa phương. Đặc biệt mô hình góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá thương hiệu, cạnh tranh thị trường đối với giống dưa Hoàng Kim khác tại địa phương./.

 

Anh Đào (Phòng QLKH&CN cơ sở)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo