Kiểm tra đề tài cơ sở “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy tại huyện An Minh” A A

01/06/2018
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở bổ sung thực hiện năm 2017, mục tiêu nhằm ứng dụng một số quy trình sản xuất công nghệ cao vào trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của vùng U Minh Thượng. Trong đó, đề tài “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang”, do Thạc sĩ Lê Văn Khanh làm chủ nhiệm, hiện nay đề tài đã hoàn thành nuôi tôm giai đoạn 1 với kết quả tỷ lệ sống trung bình 95%.

Kiểm tra ngoại nghiệp mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn

Để đảm bảo công tác quản lý, theo dõi các đề tài KH&CN triển khai đúng nội dung công việc và tiến độ thực hiện. Vào ngày 18/5/2018, Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra nội nghiệp và ngoại nghiệp đối với đề tài. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Ban Giám đốc Sở KH&CN, Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phía đại diện địa phương có Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện, Nhóm nghiên cứu đề tài và hộ thực hiện mô hình. Kết quả kiểm tra được ghi nhận như sau:

Sau khi phê duyệt đề cương, Nhóm nghiên cứu đã phối hợp địa phương chọn hộ ông Phan Văn Được, địa chỉ tổ 2, khu phố 4, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh để thực hiện mô hình. Qua thực tế kiểm tra đã ghi nhận một số nội dung công việc như: (1) Đề tài đã triển khai mô hình với hệ thống ao nuôi đảm bảo theo yêu cầu (01 ao nuôi, 01 ao ương, 01 ao sẵn sàng, 01 ao lắng và 01 ao xử lý); (2) Đã triển khai tập huấn quy trình cho hộ nuôi và các hộ lân cận; (3) Chọn và thả 200.000 con tôm giống đảm bảo chất lượng (vào tháng 3/2018); Định kỳ theo dõi chỉ tiêu môi trường nhằm đánh giá chất lượng nước ao nuôi. Theo báo cáo của Nhóm nghiên cứu, hiện nay mô hình đạt kết quả khả quan: Tỷ lệ sống của tôm là 95%, tôm đang nuôi ở giai đoạn 2 với trọng lượng trung bình 100 con/kg và định kỳ xử lý quy trình men vi sinh nhằm ổn định môi trường nước. Kế hoạch công việc tiếp theo của Nhóm nghiên cứu là tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu môi trường cũng như tình hình sức khỏe tôm nuôi; Đồng thời dự kiến đến tháng 7/2018 thu hoạch tôm để tiến hành đánh giá kết quả và nghiệm thu đề tài.

 

                                                                             Kiểm tra nội nghiệp mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn

Sau báo cáo của Nhóm nghiên cứu, thay mặt Sở KH&CN ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở trao đổi: Ghi nhận những nội dung công việc Nhóm nghiên cứu đã thực hiện, qua xem xét nội dung thực tế và thuyết minh đề cương nhắc nhở chủ nhiệm đề tài chú ý theo dõi chỉ tiêu môi trường nhất là nhiệt độ nước trong ao nuôi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Qua đó, đề nghị Nhóm nghiên cứu xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện đề tài theo thực tế và bổ sung hồ sơ quyết toán kinh phí đợt 1 nhằm làm cơ sở cho việc chuyển kinh phí đợt 2.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy công tác triển khai đề tài khá tốt, nội dung công việc có bám theo thuyết minh đề cương và kết quả ban đầu đạt yêu cầu. Từ đó nâng lên vai trò, trách nhiệm của Sở ngành chuyên môn và địa phương trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN./.  

 

Anh Đào - P. QLKH cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo