Họp Hội đồng xác định danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện năm 2019 A A

05/07/2018
Ngày 28/6/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang tổ chức cuộc họp Hội đồng KH&CN xác định danh mục các đề tài, dự án (ĐTDA) thực hiện năm 2019. Tham dự và chủ trì cuộc họp có ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng (được Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng ủy quyền điều hành cuộc họp) cùng các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh và các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

TS. Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ. Sở KH&CN (đứng) trình bày báo cáo

Tại buổi họp các thành viên và đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Thư ký Hội đồng KH&CN báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019. Theo đó, công tác quản lý nghiên cứu khoa học đã ghi nhận một số kết quả đáng khích lệ. Hoạt động quản lý chuyên môn từng bước chặt chẽ hơn, năng lực hoạt động của các tổ chức KH&CN trong tỉnh được nâng lên.  

Các ĐTDA cấp tỉnh đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển ngành, KT-XH của tỉnh, đồng thời chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao; chuyển giao các quy trình kỹ thuật, cải tiến các trang thiết bị phục vụ sản xuất, giống cây-con nhằm đa dạng hóa đối tượng sản xuất; các ĐT cấp cơ sở đã trực tiếp đưa nhanh các kết quả nghiên cứu KH&CN, tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả cao cho nông dân địa phương; giải quyết các vấn đề khoa học cụ thể trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nhiều vấn đề khoa học xã hội-nhân văn.

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện, trách nhiệm quản lý ĐTDA các tổ chức cá nhân liên quan,… nên chất lượng chưa cao, một số ĐTDA phải nghiệm thu giai đoạn hoặc ngưng thực hiện. Việc áp dụng và nhân rộng kết quả ĐTDA chưa nhiều và hiệu quả chưa rõ.

Về kế hoạch năm 2019, kết quả tổng hợp các đề xuất đặt hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gồm 92 hồ sơ. Theo đánh giá chung, tuy số lượng hồ sơ có nhiều nhưng vấn đề, nội dung, chất lượng nhiệm vụ chưa chưa sâu, sản phẩm chưa rõ. Các đề xuất đặt hàng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiêp, kỹ thuật công nghệ, tự nhiên và xã hội, chưa bám sát quy hoạch phát triển ngành và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh (tăng cường hoạt động sở hữu trí tuệ, nâng cao thương hiệu và phát huy thế mạnh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể và đặc trưng của tỉnh; áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học tiên tiến tạo ra sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; giải pháp bảo tồn, phát huy và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ứng phó BĐKH, quản lý và xử lý chất thải, tiết kiệm và phát triển năng lượng mới, tái tạo; giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh, phục vụ kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển KH&CN 5 năm, 10 năm,… của tỉnh).

Trên cơ sở xem xét, Sở KH&CN đã đưa vào danh mục sơ tuyển gồm 07 hồ sơ  đặt hàng cấp tỉnh (trong đó có 02 hồ sơ đặt hàng thuộc nhiệm vụ Quỹ gen) để trình Hội đồng xác định nhiệm vụ xem xét.

Ông Lê Thanh Việt – GĐ. Sở KH&CN (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Lê Thanh Việt yêu cầu Hội đồng cần ưu tiên lựa chọn các ĐTDA đặt hàng xuất phát từ yêu cầu thực tế cấp thiết của tỉnh, có tính khả thi, đảm bảo về mặt khoa học, phù hợp với quy hoạch của các ngành và theo quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, có sản phẩm đầu ra rõ ràng, khả năng địa chỉ áp dụng cao, kinh phí thực hiện phù hợp với mục đích cuối cùng là phải đưa nhanh tiến bộ khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân một cách thiết thực.

Hội đồng đã tiến hành thảo luận và thống nhất bỏ phiếu đánh giá xác định danh mục. Kết quả đã chọn được 09 hồ sơ các đề tài, dự án thực hiện năm 2019 theo hình thức đặt hàng. Đối với các nhóm nhiệm vụ khác (cấp Quốc gia, cấp cơ sở, Quỹ gen), Sở KH&CN có nhiệm vụ tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các hồ sơ đặt hàng, chuyển đến các đơn vị đầu mối quản lý và phê duyệt các nhiệm vụ cơ sở theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, để tổng hợp và có báo cáo chính thức đến Bộ KH&CN./.

Băng Hồ (Phòng QLKH)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo