Nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” A A

20/08/2018
Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018 vừa qua, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” do Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì thực hiện, đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang làm chủ nhiệm đã được Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đạt loại A.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Giang Nam (người thứ 5 từ bên phải qua)  chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Hiện nay, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài này được phê duyệt và triển khai thực hiện từ tháng 10/2016 với mục tiêu và nội dung chính là nghiên cứu, làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình hình tội phạm về trật tự xã hội những năm gần đây diễn biến phức tạp, số vụ tăng, giảm không đều theo từng năm. Từ năm 2012 đến năm 2017, đã xảy ra 6.568 vụ, đã điều tra khám phá 5.602 vụ (đạt tỷ lệ 85,29%), bắt xử lý 7.778 đối tượng. Trong đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phát hiện 310 vụ (chiếm 4,72% trong tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội), đã điều tra khám phá 310 vụ (đạt tỷ lệ 100%), bắt xử lý 320 đối tượng, bên cạnh đó, tội phạm này còn tiềm ẩn nhiều vụ án, đối tượng chưa được điều tra, xử lý. Công tác dấu tranh phòng, chống đối với loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và tình hình tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến theo hướng đáng lo ngại. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chưa trở thành phong trào mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này; vai trò nòng cốt, tham mưu, đề xuất của lực lượng Công an có lúc, có nơi thiếu quyết liệt; mặt bằng dân trí của tỉnh chưa cao, kiến thức xã hội và ý thức pháp luật của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa tốt; công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này chưa được tổ chức chuyên biệt; cơ cấu, tổ chức bộ máy và trình độ, năng lực, trang thiết bị phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, dự báo tình hình tội phạm trong tình hình mới, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 04 nhóm giải pháp và tổ chức triển khai thí điểm 01 mô hình để thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng, đề tài được chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện công phu và nghiêm túc, khắc phục khó khăn và nổ lực cao để hoàn thành đề tài. Kết quả đề tài, đặc biệt bộ sản phẩm khoa học gồm: (i) Bộ số liệu điều tra kèm số liệu phân tích, thống kê; (ii) 02 Báo cáo chuyên đề; (iii) 01 bài báo trên Tạp chí Khoa học Giáo dục Cảnh sát nhân dân; (iv) 01 chuyên mục trên đài Phát thanh Truyền hình; (v) Bộ Tài liệu Hội thảo khoa học; (vi) Báo cáo Tổng kết và báo cáo tóm tắt; (vii) USB chứa toàn bộ hồ sơ, dữ liệu của đề tài đã giao nộp đáp ứng đủ số lượng và đúng chất lượng theo yêu cầu của đề cương và hợp đồng đã ký. Hội đồng thống nhất đánh giá, nghiệm thu và xếp loại A.

Huỳnh Phước Thái (Phòng QLKH – Sở KH&CN)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo