Họp mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn các đề tài, dự án Khoa học & Công nghệ đặt hàng thực hiện từ năm 2019 A A

02/11/2018
Sáng ngày 29/10/2018, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án đặt hàng thực hiện từ năm 2019 để xác định tính hợp lệ của hồ sơ. Tham dự buổi họp có Lãnh đạo Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở KH&CN, Phòng Quản lý Khoa học và đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Ô. Nguyễn Thái Nguyên – PGĐ. Sở KH&CN (thứ 6 từ bên phải sang) và đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tham dự buổi họp mở hồ sơ

Kết quả các hồ sơ hợp lệ và đầy đủ số lượng theo quy định, đủ điều kiện để trình Hội đồng Khoa học tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn gồm:

1. Đề tài “Đánh giá việc ứng dụng, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp, lộ trình đổi mới công nghệ cho phù hợp” có 02 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang. 

  2. Đề tài “Nghiên cứu biện pháp quản lý và phục hồi một số loài thủy sản quý cho Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ.

3. Dự án “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm vẹm xanh (Perna viridis) tại tỉnh Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Hội Nông dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

4. Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá ngựa (Hippocampus kuda) tại tỉnh Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang.

5. Dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại tỉnh Kiên Giang” có 03 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang.

6. Đề tài “Nghiên cứu phục tráng các giống lúa mùa đặc sản, hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác và xây dựng thương hiệu gạo vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang” có 04 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang; Trường Đại học Cần Thơ; Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long.

7. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có 07 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Kiên Giang; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; Trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Trà Vinh; Viện Du lịch TP. HCM; Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM; Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, TP. Hà Nội.

8. Đề tài “Nghiên cứu tác động chương trình xây dựng nông thôn mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có 03 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của các đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Sài Gòn.

9. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng cải cách hành chính và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, có 01 hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu của đơn vị: Viện Nghiên cứu Pháp luật và trợ giúp pháp lý, TP.Hà Nội.

Như vậy trong 09 đặt hàng thực hiện từ năm 2019 có đủ hồ sơ tham gia tuyển chọn trong đó có 15 đơn vị tổ chức tham gia tuyển chọn với 23 đề cương; 02 đơn vị tham gia nhiều nhất là Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Kiên Giang với 05 đề cương; đặt hàng về đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có nhiều đơn vị tham gia tuyển chọn nhất là 07 đơn vị.

Trên cơ sở kết quả mở hồ sơ nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp tỉnh xem xét,tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện hành. Dự kiến thời gian họp xem xét, tuyển chọn vào cuối tháng 11/2018./.

Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo