Thông báo danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2019 A A

04/01/2019
Trong những năm gần đây,việc triển khai các ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vào trong đời sống và sản xuất ngày càng được quan tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong tỉnh. Với tiêu chí ưu tiên thực hiện các mô hình ứng dụng tại các huyện/thành phố trong tỉnh, Sở KH&CN Kiên Giang ban hành Quyết định số 151/QĐ-SKHCN ngày 21/12/2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án cấp cơ sở thực hiện năm 2019 với tổng số có 18 đề tài được phê duyệt vời tổng kinh phí thực hiện khoảng 4,2 tỷ đồng. Trong đó, có 13 huyện/thành phố với 14 đề tài; 3 đơn vị cơ sở (Bệnh viện Y học cổ truyền, Trường Đại học Kiên Giang, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN) với 04 đề tài. Nội dung các đề tài đảm bảo tính khoa học, khả thi, ứng dụng và được Hội đồng KH&CN xác định danh mục đề tài, dự án cấp cơ sở thống nhất thông qua để thực hiện năm 2019.

Từ kết quả trên, Sở KH&CN Kiên Giang có Thông báo số 643/TB-SKHCN ngày 21/12/2018 về việc hoàn chỉnh hồ sơ thuyết minh đề cương đề tài, dự án cấp cơ sở thực hiện năm 2019. Để đảm bảo tiến độ triển khai đạt hiệu quả thông báo cũng đã quy định thời hạn nộp hồ sơ đến trước ngày 31/3/2019 nhằm chuẩn bị tiến hành thẩm định dự toán kinh phí thực hiện đề tài đúng theo quy định.

Danh mục phê duyệt và các biểu mẫu xây dựng hồ sơ xem tại đây.

Anh Đào, P. QLKH cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo