Nghiệm thu dự án: Thu thập, lưu giữ và bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang A A

25/01/2019
Để đẩy mạnh công tác thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã xây dựng Đề án số 45/ĐA-SKHCN về việc bảo tồn nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 với mục tiêu: Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo tồn các nguồn gen động, thực vật của tỉnh, bao gồm các nguồn gen quý, hiếm, bản địa, có giá trị kinh tế. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định số 931/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án nêu trên. Trong năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 772/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án khoa học và công nghệ triển khai nhiệm vụ bảo tồn gen; Trong đó, dự án “Thu thập, lưu giữ và bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang” được Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang thống nhất chọn Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp (NLNN) tỉnh Kiên Giang chủ trì thực hiện và CN. Nhâm Thị Thu Thủy làm chủ nhiêm.

CN. Nhâm Thị Thu Thủy - Chủ nhiệm dự án (đứng) đang trình bày báo cáo tổng kết chi tiết

Sau thời gian nghiên cứu, sáng ngày 16/01/2019 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án nêu trên.

Mục tiêu và nội dung chính của dự án là: Thực hiện bảo tồn các đối tượng cây sầu riêng Hòa Thuận, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng, khóm Tắc Cậu và lúa Một Bụi Lùn có giá trị kinh tế; có khả năng khai thác, phục vụ nghiên cứu và phát triển giống, phát triển đời sống, sản xuất, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả nghiên cứu của dự án: (i) Đã thu thập thông tin thứ cấp để xác định được vùng trồng phổ biến của các đối tượng cây trồng tại các huyện: Sầu riêng Hòa Thuận, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng (huyện Giồng Riềng); Khóm Tắc Cậu (huyện Châu Thành); lúa Một Bụi Lùn (huyện An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng); (ii) Đã triển khai trồng lưu giữ, bảo tồn: Đối tượng sầu riêng Hòa Thuận, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng, khóm Tắc Cậu: Khoanh vùng bảo tồn in- situ tại địa phương và bảo tồn ex- situ tại Trại giống Nông nghiệp huyện U Minh Thượng (Trung tâm Giống NLNN); Lúa Một Bụi Lùn trồng bảo tồn ex-situ tại Trung tâm Giống NLNN; (iii) Xây dựng bộ tư liệu hóa nguồn gen các đối tượng cây trồng: Hình ảnh, mô tả, tọa độ bảo tồn in-situ; (iv) Phân tích, đánh giá công tác bảo tồn và đề xuất hướng bảo tồn trong thời gian tới; (v) Đã xây dựng 05 quy trình kỹ thuật canh tác 05 nguồn gen trên theo hướng bảo tồn; (vi) Đã tập huấn, hội thảo về công tác bảo tồn cho 200 lượt cán bộ và người dân địa phương.

Thành viên Hội đồng và Nhóm nghiên cứu

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá rất cao kết quả đạt được, và sự nỗ lực cố gắng của nhóm thực hiện dự án. Thay mặt Hội đồng, TS. Nguyễn Xuân Niệm kết luận: Dự án đã triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm dự án cần  bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Hình thức: Bổ sung đầy đủ các từ viết tắt trong báo cáo vào danh mục các từ viết tắt; rà soát lỗi đánh máy, kiểm tra lại các lỗi tiếng Anh trong trang Abstract. Tổng quan tài liệu: Bố cục lại phần tổng quan theo các mục tiêu nghiên cứu của dự án; chuyển phần định danh và phân loại vào phần đầu sơ lược của các đối tượng nghiên cứu ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu: Gom phương pháp bảo tồn in-situphương pháp bảo tồn ex-situ lại thành một “Phương pháp bảo tồn”; bổ sung thêm phương pháp tổ chức tập huấn và hội thảo. Phương tiện nghiên cứu: Bổ sung thêm phân bón, thuốc BVTV và bình phun thuốc BVTV;… Kết luận: Cần nêu thêm một số chi tiết của kết quả nghiên cứu vào phần kết luận, hành văn lại cho phù hợp theo hướng khẳng định. Kiến nghị: Cần lược bỏ những cụm từ không rõ nghĩa. Tài liệu tham khảo: Bổ sung đầy đủ các tác giả có tên trong trích dẫn tài liệu vào phần tài liệu tham khảo.

Hội đồng đánh giá cao dự án nghiên cứu với kết quả xếp loại A (Xuất sắc) và thống nhất cho nghiệm thu dự án./.

Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo