Nghiệm thu dự án: Thu thập, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây tiêu Phú Quốc và tiêu Hà Tiên tại tỉnh Kiên Giang A A

01/03/2019
Thực trạng nghề trồng tiêu tại Phú Quốc đang gặp nhiều khó khăn: bắt nguồn từ khâu giống, các giống tiêu đang bị thoái hóa, mất dần khả năng kháng bệnh, giảm năng suất và chất lượng. Theo báo cáo Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc thì từ giai đoạn 2005 đến 2012, năng suất, sản lượng tiêu giảm thấp. Từ sản lượng 1.100 tấn với năng suất bình quân 3,1tấn/ha ở năm 2005 giảm xuống còn 870 tấn, năng suất trung bình 2,6 tấn/ha ở năm 2012. Mặt khác, theo Hiệp hội Hồ tiêu thì hơn 80% diện tích đang bị bệnh chết nhanh và tuyến trùng, đây là những đối tượng gây hại quan trọng đưa đến chết cây, giảm năng suất. Ngoài ra, các đối tượng rệp sáp, thối thân, vàng lá, thối rễ tấn công cây tiêu với cấp độ ngày càng nặng. Bên cạnh đó, huyện đảo Phú Quốc phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ tăng điện tích trồng tiêu từ 355ha lên 500ha (Nguyễn Xuân Niệm và ctv., 2015). Với nhu cầu mở rộng diện tích sản xuất, nhiều khả năng các giống tiêu không rõ nguồn gốc (không đúng giống tiêu Phú Quốc hay Hà Tiên) được đưa vào canh tác, làm lẫn tạp thậm chí có thể “mất giống” tiêu Hà Tiên và Phú Quốc truyền thống.

ThS. Lâm Thị Kim Chung - Chủ nhiệm dự án (đứng) đang trình bày báo cáo tổng kết chi tiết

Từ những yêu cầu thực tế trên, Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp (NLNN) tỉnh Kiên Giang được Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang chọn là đơn vị chủ trì thực hiện dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây tiêu Phú Quốc và  tiêu Hà Tiên tại tỉnh Kiên Giang” nhằm xác định các đặc điểm của giống tiêu Phú Quốc và tiêu Hà Tiên; bảo tồn và lưu giữ nguồn gen tiêu Hà Tiên và Phú Quốc đặc trưng của Tỉnh nhà, tránh hiện tượng xói mòn nguồn gen quý và phục vụ nghiên cứu và sản xuất, góp phần phát triển nghề sản xuất tiêu bền vững trong tương lai.

Sau thời gian nghiên cứu, sáng ngày 22/02/2019 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án nêu trên.

Mục tiêu và nội dung chính của dự án là: Thu thập, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây tiêu Hà Tiên và Phú Quốc, loại cây trồng đặc trưng của địa phương nhằm phục vụ đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó tuyển chọn, đánh giá, tư liệu hóa để duy trì nguồn gen phục vụ nhân rộng sản xuất của tỉnh. Từ đó từng bước mở rộng, phát triển và giữ vững nhãn hiệu tập thể tiêu Phú Quốc, đưa nhãn hiệu tiêu Phú Quốc rộng ra khắp thị trường trong và ngoài nước.

Kết quả nghiên cứu của dự án: (i) Đã thu thập thông tin thứ cấp để xác định được vùng trồng phổ biến của hai giống tiêu tại huyện Phú Quốc, điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng nguồn gen hồ tiêu Hà Tiên và Phú Quốc; (ii) Đã triển khai trồng lưu giữ, bảo tồn 80 gốc tiêu Hà Tiên và 80 gốc tiêu Phú Quốc (in- situ) tại địa phương và bảo tồn 20 gốc tiêu Hà Tiên và 20 gốc tiêu Phú Quốc (ex- situ) tại Trại giống Nông nghiệp huyện U Minh Thượng (Trung tâm Giống NLNN); (iii) Xây dựng bộ tư liệu hóa nguồn gen cho 02 giống tiêu bảo tồn: Hình ảnh, mô tả, tọa độ bảo tồn in-situ; (iv) Phân tích, đánh giá công tác bảo tồn và đề xuất hướng bảo tồn trong thời gian tới; (v) Đã xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác hồ tiêu theo hướng bảo tồn; (vi) Tập huấn, hội thảo về công tác bảo tồn cho 80 lượt cán bộ và người dân địa phương.

Thành viên Hội đồng và Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc họp

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được, và sự nỗ lực cố gắng của nhóm thực hiện dự án. Thay mặt Hội đồng, TS. Nguyễn Xuân Niệm kết luận: Dự án đã triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu đề ra, có giá trị thực tiển và khoa học và có khả năng ứng dụng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm dự án cần  bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Hình thức: Rà soát lỗi đánh máy, chữ viết hoa, dấu câu; cần lặp lại tiêu đề cho các Bảng khi sang trang, bổ sung thời gian tạo bảng, bổ sung các cụm từ “in- situ” “ex- situ” vào keyword … Tổng quan tài liệu: Bố cục lại phần tổng quan theo các mục tiêu nghiên cứu của dự án; Các nghiên cứu về canh tác và dinh dưỡng cho hồ tiêu cần trình bày ngắn gọn và đủ các nội dung; bổ sung tình hình thổ nhưỡng và khí hậu tại vùng canh tác...; cần đề cập các Nhãn hiệu tập thể đã cấp cho hồ tiêu của tỉnh Kiên Giang như: Hồ tiêu Hà Tiên; hồ tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc (Gò Quao); hồ tiêu Ngọc Hòa (Giồng Riềng). Phương pháp nghiên cứu: Cần bổ sung thêm phương pháp tổ chức tập huấn và hội thảo. Phương tiện nghiên cứu: Bổ sung thêm phân bón, thuốc BVTV và bình phun thuốc BVTV;… Kết quả và thảo luận: Bổ sung bảng tổng hợp so sánh đặc điểm phân loại để xác định lại giống tiêu Phú Quốc và Hà Tiên; cần đánh giá và đề xuất các giải pháp khả thi cần thực hiện và hoàn thiện quy trình canh tác hồ tiêu Phú Quốc và Hà Tiên để công tác bảo tồn đạt hiệu quả hơn; bổ sung các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong các cuộc hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện quy trình canh tác bảo tồn hồ tiêu vào báo cáo tổng kết... Kết luận: Cần nêu thêm một số chi tiết của kết quả nghiên cứu vào phần kết luận, hành văn lại cho phù hợp theo hướng khẳng định.  Kiến nghị: Cần viết ngắn gọn lại các nội nung cần đề nghị cho từng đơn vị. Tài liệu tham khảo: Bổ sung đầy đủ số trang, các tác giả có tên trong trích dẫn tài liệu vào phần tài liệu tham khảo.

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu với kết quả xếp loại A (Xuất sắc) và thống nhất cho nghiệm thu dự án./.

Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo